Bir mutasyon, dört ve daha fazla mutasyon bir arada olursa köklü değişiklik olur mu?

Tarih: 13.07.2017 - 00:17 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Virüslerde, bakterilerin içerisinde kendi DNA’larının sentezi esnasında bazı mutasyonların olduğu tespit edilmiş.
- Her bir mutasyon tek başına değişikliğe sebep olmadığı halde, dört ve daha fazla mutasyon bir arada olursa köklü değişikliklerin olabileceği ileri sürülüyor.
- Bu düşünceler doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mutasyon, genlerde meydana gelen değişikliklerdir. Bu eskiden beri bilenen bir husustur.

Değişik iç ve dış sebeplerin tesiriyle, canlının genetik yapısında bazı değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler ancak eşey hücrelerinin bölünmesi esnasında ya da DNA’ların teşekkülü sırasında olur.

Dolayısıyla bir genin tayin ettiği karakter ne ise, o karakterde bozulma olur.

Mesela, değişikliğe uğrayan veya kaybolan gen o canlıda görme fiilinden sorumlu ise, o canlıda görme ile ilgili bir problemler ortaya çıkar.

Bölünme esnasında kromozomun bir parçası kopup kaybolmuş olabilir veya bir kromozom tamamen ortadan kalkabilir. O zaman bu kopan parçada veya kaybolan kromozomda hangi genler var idiyse, elbette o genlerin sorumlu olduğu karakterler meydana gelmeyecektir.

Şayet bu kaybolan genler o canlının genel yapısında değişiklik hasıl edecek kadar ise, mesela midenin veya başın veya ciğerlerin tamamen teşekkülünden sorumlu ise, o canlı daha embriyo safhasında ölür.

Öyle genlerin yavaş yavaş değişerek bir başka canlıyı vermesi mümkün değildir. 

Mesela, insanda 46 kromozom vardır. Bazen bir kromozom kaybolur veya artabilir. Yani, 45 veya 47 kromozomlu fertler ortaya çıkabilir. Bunlar zeka geriliği gibi bir takım engelli fertlerin teşekkülüne sebep olurlar. Bazen bu kaybolan kromozom, o ferdin temel organlarının teşekkülünden sorumlu olabilir. Şayet öyle ise, o fert anne karnında daha embriyo safhasında iken ölür.

İşte bütün bunlar mutasyonlar için genel kaidelerdir.

Bu bakterilerde de böyledir, virüslerde de böyledir. Yani ortaya çıkan değişiklik, bir başka ifade ile mutasyon, küçük çapta ise, o ferdin yapısında bazı ufak değişikliklere sebep olur. Şayet mutasyon o canlının temel yapısını değiştirecek tarzda ise, o canlı embriyo safhasında iken ölür.

Tâbi bunun bazı istisnaları belki olabilir. Ama onlar bir ferdin veya bir türün başlangıcını etkileyecek şekilde değişiklikler değildirler.

Mesela, beş ayaklı bir buzağı gibi ya da kafası gövdesinden çıkan bir insan gibi.

Bunların bu şekilde neslinin devamına yaratıcı müsaade etmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun