Azer, Hz. İbrahim (as)'ın babası mıdır ve Hz. İbrahim'in babası Müslüman mıydı?

Tarih: 09.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı
Şuara suresinde (Vetekallübeke fissacidin) ifadesine göre Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bütün dedeleri Müslüman mıydı?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetlerin meali şöyledir:

“Sen yolunda kaim olurken, namaza dururken de, O seni elbette görüyor. Secde edenler, ibadet edenler arasında dolaşmalarını da görüyor. Çünkü her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilen O’dur.” (Şuara, 26/218-220)

- Alimlerin bazılarına göre, “ve Takallübeke fi’s-sacidin”nin manası, Hz. Peygamber (asm)'in namazın rükünleri olan kıyam-rüku-secde arasında dolaşması anlamına gelir. Diğer bazılarına göre, namaz kılarken arkasındaki cemaati gördüğüne işarettir. (bk. Taberi, ilgili ayetin tefsiri).

- Diğer bazı alimlere göre, bunun manası: Hz. Peygamber (asm) gece teheccüd namazına kalkarken, bir de bazı sahabelerin teheccüd namazını kılıp kılmadıklarını veya nasıl kıldıklarını görmek için onlarn mekanlarını dolaşırdı. (bk. Razi, ilgili yer)

- Sorudaki asıl mesele olan, Hz. Peygamber (asm)'in bütün babalarının mümin olduğuna ve nurunun, hep secde edenlerden dolaştırılıp, kendisine  inkılab etmiş olduğuna dair bilgi vardır. (bk. Razi, ilgili yer). Ancak, Razi, bu yorumu Rafizilerin bir görüşü olarak zikretmiş ve bunun doğru olmadığını belirtmiştir.

- AZER’in mümin olmadığı kesindir. Ancak onun Hz. İbrahim’in babası mı, amcası mı olduğuna dair farklı görüşler vardır.

Peygamberlerin bütün atalarının mümin olmasını düşünenler, Kur’an’da  AZER için “EB = Baba” tabiri kullanılmış ise de, amca için de “EB” kelimesinin kullanılabileceğini ifade ediyorlar.

Diğer bazı alimlere göre, AZER Kur’an’da ifade edildiği gibi Hz. İbrahim (asm)’in babasıdır. (bk.Razi tefsirindeki, ilgili yer)

İmam Süyuti, "Kitabü'd-derci'l-münife" isimli kitabında Azer'in, Hz. İbrahim (as)'in amcası olduğunu ispat etmeye yönelik bilgiler vermiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun