Ayette münafıkların kılıçtan korktukları bildiriliyor. Buna göre müşrikler kılıçtan korkmuyorlar mı?

Tarih: 07.02.2013 - 00:56 | Güncelleme:

Soru Detayı

''O münafıklar mutlaka sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir, fakat onlar kılıçlarınızdan korkan bir toplumdur.'' (Tevbe, 9/56)

Müşrikler için böyle bir şey söz konusu değilken münafıklar neden kılıçlardan korkuyorlar?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayette “onlar kılıçlarınızdan korkuyorlar” mealinde bir ifade yoktur.  Bazı meallerde bu husus bir yorum olarak parantez içinde belirtilmiştir. Bu sebeple, “münafıklar neden kılıçlardan korkuyorlar?” sorusuna verilecek cevap da yoktur.

İlgili ayetin meali şöyledir:

“O münafıklar yanınızda Allah’a yemin ederek sizden olduklarını ileri sürerler. Aslında onlar sizden değildirler. Doğrusu onlar (o münafıklar, kâfirlerin mâruz kaldıkları durumdan endişe etmeleri sebebiyle) ödleri kopan bir topluluktur.” (Tevbe, 9/56)

Bu ayetin ifade ettiği mana özetle şöyledir: Münafıklar Müslümanlara -yalandan- “Biz de sizdeniz...” diyorlar. Bu yalan söylemelerinin sebebi, Müslümanlardan korkmalarıdır. Çünkü onlar Müslümanlarla beraber -Medine’de- iç içe yaşıyorlar. Müşrikler ise, Müslümanlardan uzak Mekke’de yaşıyorlar. Onun için korku konusunda farklıdırlar.

Ayrıca burada mesele münafıklarla ilgili olduğu için onların korkularından söz edilmiştir. Bu, diğer kâfir ve müşriklerin Müslümanlardan korkmadıkları anlamına gelmez. Onların da Müslümanlardan  korktuklarına pek çok olay şahittir. Nitekim müşriklerin büyük çoğunluğu Mekke fethinden sonra müslüman olmuşlardır. Söz konusu ayetin yer aldığı Tevbe suresi hicretin 9-10. yılında inmiş ve orada artık İslam ülkelerinde müşriklere yer olmadığı ifade edilmiştir.

Bununla beraber, münafıklık virüsü zaten iki yüzlülükten kaynaklanıyor ki, bunun da temelinde korkaklık yatıyor. Nitekim Münafikun suresinde -meal olarak- şu ifadelere yer verilmiştir:

“Münafıklar sana geldiklerinde: IBiz, senin Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik ederiz.' derler. Allah da senin Kendisinin elçisi olduğunu elbette bilir. Bununla beraber, Allah, onların bunu söylerken yalan söylediklerine, samimî olmadıklarına şahitlik eder."

"Onları gördüğünde kalıpları kıyafetleri senin hoşuna gider, onları beğenirsin. Konuştuklarında sözlerine kulak verirsin. Gerçekte ise onlar, âdeta duvara dayatılan, ruhsuz kütüklere benzerler. İçleri boş, ödlek olduklarından çıkan her sesten pirelenir, her yeni haberi kendi aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın! Allah belalarını versin onların! Nasıl da hakikatten vazgeçiriliyorlar.” (Münafıkun, 63/1, 4)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun