Münafıkun suresi 1. ayetinin mealini, Ehl-i sünnet yanlış mı veriyor?

Tarih: 27.01.2015 - 07:41 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şiiler, Münafıkun suresi 1. ayetinin mealini Ehl-i sünnetin yanlış yaptığını, aslında bu ayette, "Allah münafıkları bilir, sen bilmezsin." cümlesinin geçtiğini, buna göre de Peygamberimizin münafıkları bilmediğini, sahabeler arasında münafıkların da olduğunu söylüyorlar.
- Böyle bir şey mümkün mü ve buna nasıl cevap verebiliriz geniş bir şekilde açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

“Münafıklar sana geldikleri zaman: ‘Biz şahadet ederiz ki sen, gerçekten Allah’ın Resulüsün.’ dediler. Ve Allah, muhakkak ki senin, gerçekten kendisinin Resulü olduğunu biliyor. Ve Allah şahadet eder ki, münafıklar gerçekten yalancıdırlar.” (Münafikun, 63/1)

Bu ayette Hz. Peygamber (asm)'in münafıkları bilmediğine dair bir ifade yoktur.

- Ancak Hz. Peygamber (asm)'in bazı münafıkları bilmemesi normaldir. Aynı surenin 4. ayetinden bunu anlamak mümkündür:

“Onlara şöyle bir baktığında, dış görünüşleri sana iyi bir izlenim verir; konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Ama onlar sanki bir yere dayanmış kütükler gibidir. Her gürültüyü kendilerine yönelik sanırlar. Asıl düşman onlardır, onlardan korun! Allah kahretsin onları! Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar!”

- Bununla beraber, Hz. Peygamber (asm) münafıkların isimlerini Hz. Ebu Huzeyfe’ye vermiştir. Bu ise onun münafıkları bildiğini gösteriyor. Nitekim, bir gün münafıklardan biri öldü, Ebu Huzeyfe cenaze namazına katılmadı. Bunun üzerine Ömer, "Bu da onlardan mıdır?" diye sorunca, Ebu Huzayfe “Evet” diye cevap verdi. Bu defa Ömer: "Allah aşkına ben de onlardan mıyım?" diye sormaya başladı. O "Hayır!" dedi ve ekledi: "Yemin olsun, senden sonra artık bunları hiç kimseye anlatmam." (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 8/637; İbn Hacer, Mukaddime, s. 404; Kenzu’l-ummal,  13/344)

- İslam literatüründe, münafıklara asla "sahabe" denilmez.

Münafık demek, gerçekten Allah’ın Peygamberine iman etmediği halde, görünürde mümin olduğunu söyleyen kimsedir.

Sahabe ise: Hz. Peygamber (asm)'e iman eden, onu gören ve o iman üzere ölen kimsedir.

Bu sebeple, Hz. Peygamber (asm) ister bilsin ister bilmesin, hiçbir münafık "sahabe" tanımına girmez.

Bu konu sadece Şiaların yaptığı iftiradır ve ahirette onları ciddi şekilde mesul eder...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun