"Yaptıklarının cezası olarak, bundan böyle az gülsünler, çok ağlasınlar." (Tevbe 9/82) ayetinde kastedilen kimlerdir; Müslümanlar mı kafirler midir?

Tarih: 05.04.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Yaptıklarının cezası olarak, bundan böyle az gülsünler, çok ağlasınlar." (Tevbe, 9/82)

Bu ayet Tebük Seferine çıkmayan münafıklar hakkında nazil olmuştur. Allah Teala savaşa gitmemek için mazeret ileri süren, cihadı kötü gören ve evlerinde oturmaktan dolayı sevinen münafıkların hallerini şöyle bildirilmiştir:

"Allah'ın Resulüne muhalefet için  (cihada gitmeyerek) geri kalıp oturanlar sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmeyi çirkin gördüler ve: "Bu sıcakta savaşa çıkmayın."  dediler. De ki: "Cehennem ateşi daha  sıcaktır." İyice bilmiş olsalardı. Artık onlar kazanmakta olduklarının cezası olarak (dünyada) az gülüp (ahirette) çok ağlasınlar." (Tevbe, 9/81-82)

Onlar cihada gitmemek için sevinmelerine mukabil Allah Teala "Cehennem ateşi daha sıcaktır." sözüyle cevap verdi. Yani, asiler için hazırlanan ve sizin de muhalefetiniz sebebiyle gideceği­niz Cehennem ateşi, kaçtığınız sıcaktan daha sıcaktır. Bunu düşünebilseler sevinmezlerdi.  Sonra Allah Teâlâ, onların işlerinin sonucunu haber vererek: "Onlar, az gülüp çok ağlasınlar." buyurmuştur.

Allah Teâlâ onları, kendilerinin kazandığı ve ellerinin yaptığı şey­ler sebebiyle tehdit etmekte, dünyada az bir zaman için sevineceklerini ve ce­hennemde çok ağlayacaklarını belirtmiş­tir.

Ayetin nuzul sebebi münafıkların tutumu olsa da ayetin ihtarı bütün insanlar için geçerlidir. Hadis-i şerifte Peygamber (asv) şöyle buyurmuştur: 

“Benim bildiklerimi bilmiş olsanız, şüphesiz ki az güler çok ağlardınız.” (İbn Mâce, Zühd: 19; Buhârî, Rikak: 27)

“Allah mü’minlerden canlarını ve mallarını, karşılığında Cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır.” (Tevbe, 9/111)

ayeti gereği, mal ve canlarını Allah'a satmayanlar yani Allah'ın emir buyurduğu dairede sarfetmeyenler bu yaptıklarının karşılığı olarak bundan böyle çok ağlasınlar, az gülsünler. Bu dünyada az biraz gülsünler, az biraz sevinsinler, gülebildikleri kadar gülsünler, eğlenebildikleri kadar eğlensinler bu dünyada. Onlar öbür tarafta çok ağlayacaklardır. Çünkü bu dünya hayatı çok azdır, çok kısadır, ama âhiret hayatı sonsuzdur. Sonsuz bir âhiret hayatının ağlaması yanında çok kısa süren dünya sevinçleri ne kadar olabilir ki?

Ama bu dünyada bu yaptıklarına pişmanlık duyarak tövbe ederler, ağlarlarsa işte o zaman Allah’ın bağışlamasına ulaşırlar. Cehennemdeki azabı ve pişmanlığı haber ver­menin tek amacı, kötü yolda ısrarla yürüyen insanları uyarmaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun