Neden az gülüp çok ağlamamız gerekir?

Neden az gülüp çok ağlamamız gerekir?
Tarih: 16.02.2022 - 11:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hadiste, az gülmenin çok ağlamanın gerektiği belirtiliyormuş, bunun sebebi nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir insanın bu dünyada en büyük davası, imanla kabre girip girmemek ve ebedi saadeti kazanıp kazanmamak davasıdır. Şayet bir insan imansız kabre girse, dünyanın hangi meşguliyeti ya da hangi davası onu kurtarabilir.

Demek imanla kabre girmeye vasıta olan şeyler ile meşgul olmak, dünyanın bütün büyük ve önemli hadiselerinden daha önemli ve daha gerekli bir meşguliyettir.

Şu halde ebedi saadeti kazandığımızı ve imanla kabre gireceğimiz bilmeden, gülüp eğlenmenin ne manası vardır ve ne faydası olabilir?

Soruda dikkat çekilen hadis şöyledir:

“Eğer siz, benim bildiklerimi bilseydiniz, mutlaka az güler, çok ağlardınız.” (Buhari, Küsuf 2; Müslim, Salat 112; Küsuf 1, Fezail 134)

Bu hadis-i şerif, öncelikle, Hz. Peygamber (asm) Efendimizin, çok üstün yeteneklerle donatılmış bulunduğunu, bu sebeple de diğer insanlardan farklı olarak birçok konuda bilgi sahibi olduğunu göstermektedir.

Nitekim Müslim’deki rivayette, Hz. Peygamber (asm), namazda önünü gördüğü gibi arkasını da gördüğünü açıklamış, sonra da “Siz benim gördüklerimi görseydiniz, gerçekten az güler çok ağlardınız.” buyurmuştur. Ne gördüğü sorulunca da “Cennet ve cehennemi gördüm.” buyurmuştur.

Tirmizî ve İbn Mace’nin rivayetlerinde de “Ben sizin görmediklerinizi görür, duymadıklarınızı duyarım.” buyurmuş, “Semada dört parmaklık bir yer bile yoktur ki orada Allah’a secde eden bir melek bulunmasın.” demiş ve yemin ederek “Siz benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız.” diye çevresindekileri uyarmıştır. (Tirmizi, Zühd 9; İbnu Mace, Zühd 19)

Kaygılı, korkulu ve saygılı olmanın, gözyaşı dökebilecek derecede sorumluluk hissetmenin lazım geldiği ortadadır. Nitekim Allah Teâlâ da Tevbe suresinin 41. ayetinde “Az gülsün çok ağlasınlar!” buyurmaktadır.

Eşya ve olayları gerçek yüzleriyle görmek, elbette insanı daha temkinli ve akıllı davranmaya götürecektir. Rastgele davranışlar, biraz da cehaletin ürünüdür. “Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok anın.” tavsiyesi, herhalde daha bilinçli ve akıllı davranmanın yollarından biridir.

Bir ahiret yolcusu olduğunda kuşku bulunmayan insan, durumunu düşündükçe ve gerçeği öğrendikçe, çıktığı bu uzun ve tehlikeli yolculukta kendisini sıkıntıya sokmayacak, aksine yardımcı olacak birtakım hazırlıklar yapma ihtiyacını hissedecektir.

Peygamber (asm) Efendimiz, işin bu tarafını ısrarla hatırlatarak, Müslümanların duygulu ve sorumlu bir hayat yaşamalarını, gereksiz taşkınlıklar yapmamalarını bir tehdit üslûbuyla dile getirmiştir.

Ayrıca, “Allah müminlerden canlarını ve mallarını, karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır.” (Tevbe, 9/111) ayeti gereği, mal ve canlarını Allah'a satmayanlar yani Allah'ın emir buyurduğu dairede sarf etmeyenler, bu yaptıklarının karşılığı olarak bundan böyle çok ağlasınlar, az gülsünler. Bu dünyada az biraz gülsünler, az biraz sevinsinler, gülebildikleri kadar gülsünler, eğlenebildikleri kadar eğlensinler bu dünyada. Onlar öbür tarafta çok ağlayacaklardır. Çünkü bu dünya hayatı çok azdır, çok kısadır, ama ahiret hayatı sonsuzdur. Sonsuz bir ahiret hayatının ağlaması yanında çok kısa süren dünya sevinçleri ne kadar olabilir ki?

Ama bu dünyada bu yaptıklarına pişmanlık duyarak tövbe ederler, ağlarlarsa işte o zaman Allah’ın bağışlamasına ulaşırlar. Cehennemdeki azabı ve pişmanlığı haber vermenin tek amacı, kötü yolda ısrarla yürüyen insanları uyarmaktır. Buna göre:

- Hz. Peygamber Efendimiz (asm), Müslümanların sahip olmadığı pek farklı bilgilere ve özelliklere sahiptir.

- Az gülüp çok ağlamak, bilinç ve bilgi yoğunluğundan ileri gelir.

- Allah korkusundan ağlamak, Hz. Peygamberin (asm) tavsiye ettiği bir fazilettir. (bk. Riyazü's Salihin, İmam Nevevi Tercüme ve Şerh)

İlave bilgi için tıklayınız:

"Benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız... Allah'a ...

"Allah'a yemin olsun, benim bildiğimi siz bilse idiniz az güler, çok ...

"Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun