Ayette geçen revasiye, sadece dağlar manasına mı gelir?

Tarih: 04.06.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yakın zamana kadar alaka kelimesine mealciler kan pıhtısı anlamı veriyordu. Ancak şimdi birçok mealci asılıp tutunan embriyo olarak nitelendiriyor.
- Benzer bir durum revasiye için de olabilir mi?
- Yani bilim yakın zamanda dağ haricinde yerde denge unsuru olan başka tür sabit ağırlıklar veya sabit ağır baskılar keşfetse, revasiye bu anlamlarda da kullanılabilir mi?
- Yoksa ne olursa olsun revasiye kesinlikle dağ mı olmak zorundadır? Başka mana veya manalar olabilir mi?
- Olursa neler olabilir, örnek verilebilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Alak" kelimesinde olduğu gibi “Revâsî” kelimesi hakkında da farklı yorumlar söz konusudur.

Müfessirlerin genel kanaati "revâsî"nin büyük, sabit, sağlam dağlar olduğu şeklindedir.

Bunun yanında örneğin, Hanefî Ahmed “Yeryüzüne de büyük / sağlam / sabit dağlar yerleştirdi ki sizi sarsmasın” (Lokman, 31/10) ve benzeri ayetlerde, büyük dağları ifade etmek için kullanılmış ve yeryüzünün sarsılmamasında rolleri olduğu bildirilen “revâsî” kelimesine, insanlar üzerine yerleştiklerinde onları sarsıp deprenmesin diye yaratılmış dağlar dışındaki sâbit, sağlam câmit arazi manasını vermiştir.

Ancak kanaatimizce bu görüş zayıftır.

Hanefî Ahmed’i böyle bir manaya sevk eden şey, kanaatimizce, o dönemlerde dağların yeryüzünün dengesinin sağlanması, hareketi esnasında sarsılmaması hususundaki vazifesinin bilinmemesidir. Böylece, bu teville, meseleyi kendi anlayışınca daha anlaşılır bir hale getirmeye çalışmış, “revâsî” kelimesine büyük dağlar yerine sağlam arazi, manasını vermekle beraber, sarsmamayı da oturulan, yerleşilen bölgelere hasretmiştir.

Halbuki bu ayetlerde fî (içinde, içine) harfinin kullanılması, "revâsî"nin dağlar manasında kullanıldığının delilidir. Aksi halde, baziyet ifade eden “min” harfi kullanılırdı. Bir ayette, “Orada yüksek dağlar (revâsiye şâmihâtin) kıldı.” (Mürselât, 77/27) buyrulması da bu manayı desteklemektedir. Çünkü bu ayetteki şâmihât yüksek manasına gelmekte olup, dağlar için kullanılan bir ifadedir.

Bu ayetlerle beraber nehirlerin zikri de bu ifadenin dağlar için kullanıldığına delalet etmektedir. Çünkü dağlar nehirlerin kaynaklandığı yerlerdir. Ayrıca “elkâ: attı / koydu / yerleştirdi” kelimesi düz alanlar için değil, dağlar için uygun bir ifadedir.

Bununla birlikte bu kelimeyle ilgili tutarlı yeni yorumların yapılmasına bir mani yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Lokman Suresi 10. Ayette geçen "revasiye" kelimesi hangi anlama ...
Dağların sarsıntıları önlemediğini, sadece yeri sabitlediğini söyleyip ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun