Tarık suresine göre, insan atılan suyun bir kısmından mı yaratılıyor?

Tarih: 03.01.2020 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Tarık suresinin mealinde, atılan suyun bir kısmından yaratılır, deniyor. Ancak ayette sadece atılan sudan yaratılır deniyor. Yani, atılan suyun bir kısmından yaratılır, denmiyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ: atılgan bir sudan yaratıldı" ayetinde bir incelik vardır. O incelik, "من (min)"in, bazı anlamını ifade etmesidir.

Buna göre, ayette insanın, o tazyikle atılan suyun tamamından değil, bir parçasından yaratıldığı anlatılmaktadır. Gerçekte insan, atılan meni içindeki milyonlarca spermden sadece birinin, yumurtayı aşılamasıyla yaratılmağa başlar.

İşte ayette geçen min edatı bu inceliğe işaret eder.

İlgili ayetlerin mealleri şöyledir:

"İnsan neden yaratıldığına bir baksın:
Atılan bir sudan yaratıldı.
Bel ile kaburga kemikleri arasından çıkan
(bir sudan).
O
(Allah), onu tekrar döndür(üp yarat)mağa kadirdir."
(Tarık, 86/5-8)

Ayetlerde: İnsanın, sulb ile terâib arasından çıkan suyun bir cüzünden yaratıldığını düşünüp kendisini böyle hakir görülen bir sudan yaratan Allah'ın, onu döndürmeğe de yani öldükten sonra yeniden yaratmağa da kadir olduğunu anlaması emredilmiştir.

Sulb ve terâib üzerinde iki görüş vardır:

Birincisine göre ikisi de erkektedir. Sulb, erkeğin bel kemiği, terîbe'nin çoğulu olan terâib ise alttan dörder kaburga kemiğidir. İşte insanın cinsel cihazları, bedenin bu ana iskeleti arasında kalır. İnsan bu ana kemikler arasında bulunan cihazlardan tazyikle atılan suyun bir parçasından yaratılır.

İkinci görüşe göre ise sulb erkeğe, terâib kadına âittir. Yani insanın, erkeğin sulbü ile kadının terâibi arasından çıkan bir sudan yahut her ikisinin sulb ve terâibi arasından çıkan bir sudan yaratıldığı anlatılmıştır.

Birinci ihtimale göre insan erkekten atılan bir meniden yaratılmaktadır ki insanın cinsini belirleyen de, erkekten atılan menînin milyonlarca parçasından biri olan menî hayvancığıdır.

İkinci takdirde de insanın, menîdeki sperm ile kadındaki yumurtanın birleşiminden yaratıldığı anlatılmış olur.

Ayet, atılgan suyun, sulb ile terâib arasından çıktığını söylüyor. Kur'an'ın söylediğini, modern anatomi de doğruluyor. Zira erkeğin temel üreme organı husye ile kadının temel üreme organı yumurtalık, henüz anne karnındaki ceninin sulb ile terâibi arasındaki bölgede oluşur. Daha sonra bunlar aşağı iner. Kadında rahmin yanına yerleşir, erkekte vücut dışına çıkar.

Bunlar asıl yerlerinden aşağı inmekle beraber yine sulb ile terâib arasından gelen sinir ve lenf damarlarıyla beslenir. Yani bunların faaliyeti, yine sulb ile terâib arasına bağlıdır.

İşte bu ayetlerde, göz önünde her zaman görülen bu gerçeğe işaret edilerek Allah'ın yaratma kudreti anlatılıyor.

Erkekte sperm, kadında yumurta gibi gözle görülmeyen hücreleri yaratıp bunların birleşmesinden yürüyen, gören, düşünen, yapan insanı yaratan Allah, onu yeniden yaratamaz mı?

Elbette yaratır.

Veya onu kendisine döndüremez mi?

Elbette döndürür.

İlave bilgi için tıklayınız:

Tarık suresi yedinci ayeti açıklar mısınızBuradaki sırt ve göğüs ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun