Süt hayvanın karnından mı yoksa memesinden mi çıkar?

Tarih: 23.03.2019 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Nahl 66’da sütün hayvanın karnından çıktığı yazıyor, ancak süt hayvanın memesinden çıkar.
- Yine Nahl 68’de bal arının karnından çıkar diyor ancak bal arının ağzından çıkar.
- Yine Nahl 66’da kan ve fışkı arasından süt akar yazıyor ayette, ancak sütün direkt kan ve fışkı arasındaki bir mekanizmadan akmadığını iddia ediyorlar.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sütle ilgili sözü edilen ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

“Sizin için sağmal hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında, besin artıklarıyla kan arasında (teşekkül eden), içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz.” (Nahl, 16/66)

Süt, hayvanın ve insanın memesinden akıyor, ama oraya nereden geliyor? Yediği besinlerden ve içtiği sudan geliyor.

Bilindiği gibi besinler ağız yoluyla alınır. Oradan mideye iner. Enzimlerle parçalanan besinler sindirim yoluyla ince bağırsaklara gelir. Burada besinler emilerek kana geçer. Besinlerin bir kısmı da kalın bağırsakta emildikten sonra kalanı dışkı veya idrar halinde dışarıya atılır.

Kana geçen besinler ilgili yerlere kan damarları vasıtasıyla iletilir. Her bir hücrenin ihtiyacı ne ise o kadar ona bırakılır. Süt yapımında görevli hücrelere gelen besinler birtakım enzimler ve hormonlar sayesinde süte dönüştürülür.

- Şimdi süt, ağızdan başlayıp bütün sindirim sistemini geçerek gelmedi mi?

İnsan sütü de dâhil, sütün ortalama yüzde 85-87’si sudur. Bu su, o canlının içtiği sudan ve yediği besinlerin içerisindeki sudan meydana gelir. Sütün içerisinde belli oranda proteinler, yağlar ve diğer besin maddeleri bulunur. Bunların hepsi o canlının sindirim sisteminden geçerek memeye getirilmiş, orada enzim ve hormonlarla süt şekline çevrilmiştir.

Sorunun bir diğer şıkkı da arının balı hakkındadır. Bununla ilgili ayette Kur’an’da Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

'Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye; rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git!' Onların karınlarından, farklı renk ve çeşitlerde şerbet (kıvamından bir sıvı) çıkar ki onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır.” (Nahl, 16/69)

Arı tarafından emilen bal özü, önce arının midesine gelir. Kovana dönen arı midesindeki enzimlerle bal şekline döndürülen sıvıyı peteğe aktarır. Peteğin başında görevli arılar, bizim arının “arkası” dediğimiz karın kısımlarından mum salgılarlar. Bu mumu ağız yoluyla peteğe bırakırlar. Balla dolan gözü bu mumlarla kaptırlar.

- Şimdi bu bal, arının karın ve midesinden gelmiş olmuyor mu?

Kur'an’da bahsedilen hususların bilimin bahsettiği hususlara uymadığını iddia edenlerin bu tip hezeyanları, onları devamlı mahcup edecektir. Çünkü Kur'an bütün ilimlerin reisi ve pederidir. Her ilmin Kur'an’da yeri vardır.

Kur'an Allah’ın kelam sıfatından gelir. İlimlerin konusu olan kâinattaki varlıklar da Allah’ın kudret sıfatının eseridir. Biri diğerine niye ters olsun ki; ikisi da Allah’ındır. Yani, ilimlerin konusu olan kâinatı da Allah yaratmıştır. Kur'an’ı da O göndermiştir.

Bu gibi konularda Müslümanlar delillere göre ve akla uygun olarak hareket ederler. Akıl, fikir ve kalpleriyle imana giriyorlar. Başka dinlerin tâbileri gibi ruhbanları taklit için burhanı bırakmıyorlar.

Onun için akıl, ilim ve fen hükmettiği istikbalde, elbette akli delillere dayanan ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek. O bakımdan Kur'an’ın bahsettiği hususlarda hiç şüpheniz olmasın. Ancak bazı ayetleri yorumlamada farklılık olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun