Onların karınlarında olandan size içiriyoruz, ne demek?

Tarih: 03.12.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Müminun 21; "Onların karınlarında olandan (nuskîkum mimma fi butûniha) size içiriyoruz."
- Süt hayvanın memelerinde oluşuyor, karnında değil, bu durumda ayeti nasıl açıklayacağız?
- Buna cevap olarak, karından gelen maddelerle yaratıldığı söylenirse, o zaman şöyle bir sorun oluyor:
- Süt sadece hayvanın karnından süt bezlerine gelen maddelerden yaratılmıyor. Memelerdeki süt bezlerinde de bazı maddeler var onlar karından gelmiyor. Mesela glikoz kandan gelemez süt bezlerinde bulunuyor yani bu iş ortaklaşa hem karından gelen maddeler hem de memelerdeki süt bezlerinde bulunan maddeler birleşip süt oluşuyor.
Ama Kuran’daki "nuskîkum mimma fi butûniha" yani; onların karınlarında olandan size içiriyoruz kısmını anlayamıyorum.
- Müslüman genç bir kardeşiniz olarak rica ediyorum bu konuya bir açıklama getirir misiniz?
- İkinci olarak da; bu ayetle alakalı bir düşüncem var buna tevil mi denir bilmiyorum bu doğru bir düşünce mi, evet veya hayır cevabı bekliyorum sizden?
- Bildiğiniz gibi memeler karnın içinde değil mekan olarak, ama oradan besleniyor yani memeler karnın içindeki kanla bağlantılı oradan beslendiği için memeleri de karnın içinden bir parça sayıp böyle bir söyleme gidilmiş olabilir mi?
- Üçüncü ve son olarak; ayetteki batn/butun kelimesi Arapça karın demek ama aynı zamanda bir şeyin içi manasına da gelir. Bazıları şöyle açıklamış:
- Süt sonuçta hayvanın içinde o sebepten ilgili kısmı içlerinde olandan size içiriyoruz diye çevirmişler.
- Ama burada bir detay var, ayette "Mimma fi butûniha" diyor "Fi" harfi ceri zaten Arapçada "içinde" anlamında değil mi?
- O zaman butunihaya içlerinde diyemeyiz ki bu açıklamayı da ele alır mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sütle ilgili sözü edilen bir başka ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

“Sizin için sağmal hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında, besin artıklarıyla kan arasında (teşekkül eden), içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz.” (Nahl, 16/66)

Süt hayvanın ve insanın memesinden akıyor ama, oraya nereden geliyor? Yediği besinlerden ve içtiği sudan. Bilindiği gibi besinler ağız yoluyla alınır. Oradan mideye iner. Enzimlerle parçalanan besinler sindirim yoluyla ince bağırsaklara gelir. Burada besinler emilerek kana geçer. Besinlerin bir kısmı da kalın bağırsakta emildikten sonra kalanı dışkı veya idrar halinde dışarıya atılır.

Kana geçen besinler, ilgili yerlere kan damarları vasıtasıyla iletilir. Her bir hücrenin ihtiyacı ne ise o kadar ona bırakılır. Süt yapımında görevli hücrelere gelen besinler bir takım enzimler ve hormonlar sayesinde süte dönüştürülür.

Şimdi süt ağızdan başlayıp bütün sindirim sistemini geçerek gelmedi mi?

İnsan sütü de dâhil, sütün ortalama yüzde 85-87’si sudur. Bu su, o canlının içtiği sudan ve yediği besinlerin içerisindeki sudan meydana gelir. Sütün içerisinde belli oranda proteinler, yağlar ve diğer besin maddeleri bulunur. Bunların hepsi o canlının sindirim sisteminden geçerek memeye getirilmiş, orada enzim ve hormonlarla süt şekline çevrilmiştir.

Sizin dediğiniz tarzda memeler de karından sayılabilir mi? O da mümkündür.

Bu konuda farklı yorumlara yer vermişsiniz. Onların doğru olup olmadığını soruyorsunuz. Ayet veya hadislere verilen mana ve getirilen yorum, ayetin açık olarak ifade edilen manası ile çelişmiyor ise doğru kabul edilir. Çünkü ayetler çok geniş manaları ihtiva ederler. Sonra bir de bu ayetlerin her asra ve her insan tabakasına bakan bir yönü de vardır. Yani sizin bugün verdiğiniz bir manayı, bu işin ehli olan, yani süt teşekkülü üzerinde ihtisas sahibi olan farklı manalar verebileceği gibi, gelecekte de değişik bakış açılarıyla konuya açıklama getirilebilir.

Kısaca söylemek gerekirse, “Ayetin sadece bu manası vardır, bundan başka mana burada olmaz.” demek doğru değildir. Sizin veya bir başkasının açıklaması, ayetin açık manasına zıt olmadığı sürece kabul görür.

İlave bilgi için tıklayınız:

Süt hayvanın karnından mı yoksa memesinden mi çıkar?
Nahl Suresinin 66. ayetinde, sütün kan ve fışkı arasından çıktığı ...
Hayvan Sütünün Yaratılışındaki Mucize

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun