Süt zararlı ise, neden Peygamberimiz övmüş?

Tarih: 26.01.2023 - 15:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Olgun, yaşlı ya da genç insanlara süt zararlı ise, neden hadislerde Peygamber Efendimiz (s.a.v) sütü övmüştür?
- Peygamber Efendimiz (asm) sütün hangi faydalarından bahsetmiştir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Miraç hadisesinde vuku bulan olaylardan biri de Hz. Cebrail tarafından Hz. Peygamber (asm) Efendimize biri süt, biri şarap olarak iki kap içecek sunulduğu ve Peygamberimizin bunlardan sütü tercih ettiği ve bunun üzerine Cebrail'in "Sen fıtratı tercih ettin / seçtin." dediği belirtilmektedir. (bk. Müslim, İman, 74/259; Beğavî, Hazin,  İsra, 17/1. ayetin tefsiri)

Sütün tercih edilmesi ile fıtrat arasındaki ilişki, İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için, tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

Bu açıklamadan da anlaşıldığı üzere, süt insan fıtratına uygun bir gıdadır.

Sütün terkibinde sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, bakır, kükürt ve klor gibi madeni tuzlar ile protein, şeker ve yağ gibi besinler mevcuttur. Bu bakımdan süt hem yiyecek ve içeceklerin yerini tutan iyi bir gıda maddesi ve hem de birçok hastalık için şifadır.

Cenab-ı Hak sütü, Kuran-ı Kerim’de muhtelif ayetlerde zikretmiştir:

“...Hayvanlarda da sizin için alınacak dersler ve öğütler vardır. Sizlere hayvanların bağırsak muhteviyatı ile kan arasından meydana gelen, içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz.” (Nahl, 27/65-66)

“Hayvanlarda da sizin için muhakkak ki ibretler vardır. Onların (yedikleri bitkilerden) karınlarında meydana getirdikleri sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar vardır, ayrıca etlerini de yersiniz” (Müminun, 23/21)

“... Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hâlâ şükretmezler mi?” buyrulmaktadır. (Yasin, 36/72-73)

Hz. Peygamber (asm) da: Yüce Allah bir kişiye süt ikram ederse o kimse (sütü içeceği zaman), 'Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ver!' diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren, sütten başka bir gıda bilmiyorum.” demiştir (İbn Mâce, h. no: 3322) Hadisin hasen olduğu bildirilmiştir. (bk. Talik / a.g.y)

Bir diğer hadislerinde de inek sütünün şifa olduğuna işaret etmiştir:

“İnek sütü ile tedavi olunuz. Çünkü ben yüce Allah’ın bunda şifa yarattığı kanaatindeyim. Zira inek her çeşit ottan otlamaktadır.” (bk. Hâkim, h. no: 7425; Kenzu’l- Ummal,  10/28208; 28214)

Allah’ın yarattığı her helal güzeldir, şifadır, faydalıdır. Eğer bazı uzmanlar, bazı nimetler konusunda uyarıda bulunuyorlarsa, bu durum ya aşırı tüketimden dolayı kişinin kendine zararlı hale getirmesindendir ya da besicilerin zararlı beslenme ile Allah’ın süt nimetini zararlı hale getirmelerindendir.

İnsanların bu hatalarını bahane ederek, Allah’ın nimetlerine zararlı demek ilmi değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun