Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. İbrahim’in özelliklerini anlatan hadisin kaynağı nedir?

Tarih: 16.08.2014 - 15:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ebu Hureyre (r.a) hadisi: Şöyle dedi: Resulluhlah şöyle buyurdu:

"Geceleyin yürütüldüğüm zaman Musa peygamberi gördüm. Şeuna kabilesinin erkekleri gibi uzun boylu balık etlidir. İsa’yı da gördüm: İsa orta yapılı, al çehreliydi. İbrahim peygamberi de gördüm. Çocukları içinde ona en çok benzeyeni benim. Sonra bana birinin içerisinde süt diğerinde şarap bulunan iki kap getirildi de bunlardan hangisini içersen iç denildi. Ben sütü aldım ve onu içtim. Bana fıtratı seçtin. Eğer sen şarabı içseydin ümmetin azgın olurdu, denildi."

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. İbrahim’in vasıfları ile şarap ve süt konusunun birlikte zikredildiği hadis kaynağı için bk. Müslim, İman, (74.bab), h. no: 272.

- Şarap ve sütün zikredilmeyip yalnız ilgili peygamberlerin vasıflarının anlatıldığı hadis için bk. Müslim, İman, 74/ h. no: 266, 271, 275.

- Miraç hadisesinde vuku bulan olaylardan biri de Hz. Cebrail tarafından Peygamber Efendimize (asm) biri süt, biri şarap olarak iki kap içecek sunulduğu ve Peygamber Efendimiz (asm)'in bunlardan sütü tercih ettiği ve bunun üzerine Cebrail’in “Sen fıtratı tercih ettin / seçtin.” dediği belirtilmektedir. Peygamberlerin vasıfları değil yalnız bu olayın zikredildiği hadis için bk. Buhari, Tefsir,3; Menakıbu’l-Ensar, 42; Müslim, İman, 74/h. no: 259, 264; Beğavî, Hazin,  İsra, 17/1. ayetin tefsiri.

Sütün tercih edilmesi ile fıtrat arasındaki ilişki, İslam dininin kolay, rahat, huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun