Lokman suresi 10. ayette geçen "revasiye" kelimesi hangi anlama gelmektedir?

Tarih: 01.02.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı tefsirlerde "dağ" bazılarında "ağır baskılar" şeklinde meal verilmesi doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Arapça’da dağ “cebel”dir. Çoğulu dağlar “cibal”dir. Kur’an’da hem “cebel” (Haşir, 59/21), hem de “cibal” (Amme, 78/7) kelimesi kullanılmıştır.

“Revâsiye” kelimesi ise Kur’an’da yalnız çoğul olarak “revasî” ve “râsiyât” şeklinde kullanılmıştır. Bu kelimenin fiili “resâ-yersû” olup bir şeyi bir yere sabit kılmak, perçinleştirmek manasına gelir. Sözlük anlamı itibariyle bu kelime dağ için kullanılmaz. Nitekim Kur’an’da yer alan  “ve’l-cibale ersâhâ” (Naziat, 79/32) ayetinde "cibal" kelimesi, “revasî” kelimesinin -if’al babından- fiili olan “ersâ” ile birlikte kullanılmıştır. Manası “Yerin dağlarını oturttu / sabitleştirdi.” şeklindedir.

Bununla beraber, dağlar yerküresinin yörüngesinden kaymaması, havaya fırlamaması için, Allah tarafından birer kazık gibi yere çakılıp, sabitlenmiştir. Ve bu manayı çağrıştırdığı için Kur’an’da “revasî-revâsiyât” kelimesi dağlar manasında kullanılmıştır.

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, Elmalılı Hamdi, kelimenin sözlük anlamını nazara almış, diğerleri ise kelimenin “lazım-ı manasını” esas almışlardır.

Lokman suresi'nin 10. ayetinin mealini her iki tercümeyi nazara alarak şöyle verebiliriz.

“O gökleri, gördüğünüz gibi, direksiz yarattı. Yere de sizi sarsmaması için, ağır baskılar / sabit kazıklar / ulu dağlar koydu ve orada her türlü canlıyı üretip yaydı. Gökten de bir su indirdik, orada her güzel çifti yetiştirdik.” (Lokman, 31/10)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun