Lokman Suresi 10. Ayette geçen "revasiye" kelimesi hangi anlama gelmektedir? Bazı tefsirlerde "dağ" bazılarında "ağır baskılar" şeklinde meal verilmesi doğru mudur?

Tarih: 01.02.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Arapça’da  dağ “cebel”dir. Çoğulu dağlar “cibal”dir. Kur’an’da hem “cebel”(Haşir, 59/21), hem de “cibal”(Amme, 78/7) kelimesi kullanılmıştır.

“Revâsiye” kelimesi ise Kur’an’da yalnız çoğul olarak “revasî” ve “râsiyât” şeklinde kullanılmıştır. Bu kelimenin fiili “resâ-yersû” olup bir şeyi bir yere sabit kılmak, perçinleştirmek manasına gelir. Sözlük anlamı itibariyle bu kelime dağ için kullanılmaz. Nitekim Kur’an’da yer alan  “ve’l-cibale ersâhâ”(Naziat, 79/32) ayetinde "cibal" kelimesi, “revasî” kelimesinin -if’al babından- fiili olan “ersâ” ile birlikte kullanılmıştır. Manası “Yerin dağlarını oturttu/sabitleştirdi.” şeklindedir.

Bununla beraber, dağlar yerküresinin yörüngesinden kaymaması, havaya fırlamaması için, Allah tarafından birer kazık gibi yere çakılıp, sabitlenmiştir. Ve bu manayı çağrıştırdığı için Kur’an’da “revasî-revâsiyât” kelimesi dağlar manasında kullanılmıştır.

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, Elmalılı Hamdi, kelimenin sözlük anlamını nazara almış, diğerleri ise kelimenin “lazım-ı manasını” esas almışlardır.

Lokman Suresi'nin 10. ayetinin mealini her iki tercümeyi nazara alarak şöyle verebiliriz.

“O gökleri, gördüğünüz gibi, direksiz yarattı. Yere de, sizi sarsmaması için, ağır baskılar /sabit kazıklar/ulu dağlar koydu ve orada her türlü canlıyı üretip yaydı. Gökten de bir su indirdik, orada her güzel çifti yetiştirdik.”

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun