Ayetlerin belirli bir muhafızı var mı?

Tarih: 14.01.2021 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

Seyyid Kendiyas kimdir?
​İnternette onun hakkında Ayete’l-kursi’nin huddamı diyenleri olduğunu gördüm, melek olduğunu söyleyen de var, ayetlerin belirli bir muhafızı var mı gerçekten?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hüddam, hadimin çoğuludur, hizmetçi, muhafız gibi anlamlara gelir. Bazı havvas kitaplarında da bu konuya değinilir.

Bu konu bizim bildiklerimizin dışında bir şeydir. Melekler de olabilir, fakat onların  daha çok cinlerle ilgili olduğu söylenir.

Bizzat bu gibi olayları yaşayanların ağzından da duyduklarımız vardır. 

Abdullah b. Amr b. el-As’dan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

“Bana Enam suresi bir defada nazil oldu ve onun çevresinde tesbih ve tahmid ile seslenen yetmiş bin melek vardı.” (Taberani/es-Sağir, hno: 220)

Bu konuda farklı hadis kaynaklarında değişik rivayetler olmakla beraber, hepsinde zayıf raviler bulunmaktadır. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 7/20)

Bununla beraber, Hafız Heysemi, Taberani’nin benzer bir rivayeti için “tanımadığımı bir ravi dışında, diğer ravilerin hepsi sikadır; sağlam ve güvenilirdir.” demiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, a.y.)

Bediüzzaman hazretlerinin “İkincisi: Kahraman-ı İslâm İmam-ı Ali Radıyallahü Anhü Celcelutiye'nin çok yerlerinde ve ahirinde bir himayetçi istemiş ki, namaz içinde huzuruna gaflet gelmesin. Düşmanları tarafından ona bir hücum manası hatırına gelmemek, sırf namazdaki huzuruna pek çok olan düşmanları tarafından bir hücum tasavvuruyla namazdaki huzuruna mani' olunmamak için bir muhafız ifriti dergâh-ı İlahîden niyaz etmiş.” (Emirdağ Lahikası-2, 246-247) şeklindeki ifadesinden anlaşılıyor ki, Hz. Ali de Cenab-ı Haktan, kendisini korumak için cinlerden muhafız (Hadim) bir ifriti hizmetine vermesini istemiştir.

Dikkat: Bu tür yaklaşımlara yaklaşmamak gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun