Aşure günüyle ilgili hadis sahih mi?

Tarih: 15.04.2023 - 06:21 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Âdem’in tövbesi Aşure gününde kabul edilmiş, Hz. Nuh’un gemisi, Aşure günü Cudi dağında demir atmış, Hz. Musa’ya deniz Aşure günü yarılmıştır. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 3/188)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadisi Taberani rivayet etmiştir. (bk. Taberani, el-Kebir, 6/69)

Hafız Heysemi bu rivayetin senedinde yer alan Abdulgafur adlı ravinin “metruku’l-hadis” yani hadis âlimleri tarafından rivayetleri askıya alınmış olduğunu bildirmiştir. (bk. Heysemi, Mecmauz’-Zevaid, 3/188) 

Münekkidlerin, ravilerin cerhinde kullandıkları "metrukül-hadis" tabiri, hadisi terkedilen ravileri belirtmek için kullanılır. Bu tabir, yalan hadis uyduranlardan bir derece sonra gelir ve "muttehemun bil-kizb" ile aynı seviyede değerlendirilir. (Talat Koçyiğit, Hadis İstılahları, Ankara 1980, 221)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun