Ateistlerin hepsi evrimi tesadüfe havale etmiyor mu?

Tarih: 26.11.2016 - 09:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı ateistlerle evrimi tartışırken tesadüf kelimesini kullandığımda şiddetle tepki gösteriyorlar. Ateistler evrimi tesadüfe havale etmiyor mu? Yoksa sadece temelini mi tesadüfe havale ediyor?
- Evrimcilerin tamamı evrimi tesadüfe mi havale ediyor? Yoksa görüş farklılıkları var mı?
- Biraz açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Önce ateistin manasına bakalım.

Ateist; bir yaratıcıya ve ruhani varlıklara inanmayan, bütün dinleri reddeden kimsedir. Ateizm ise, inançları ve bütün dinleri reddeden bir felsefî düşünce tarzıdır.

Şimdi ateist bir düşüce tarzını benimseyen bir kimse, herhangi bir varlığın meydana gelişini veya bir olayın teşekkülünü, mesela bir yumurtadan kuşun çıkmasını nasıl açıklayacaktır?

Onu yapan bir yaratıcıyı kabul etmediğine göre, bunu ya tesadüfe ya tabiata verecek ya da o olayın kendi kendine meydana geldiğine inanacaktır. Yani bir Allah’a inanmayan bir kimse, ya tesadüfe ya tabiata veya kendi kendine meydana gelmiş olmaya inanacaktır. Bunun haricinde bir ihtimal var mıdır? Yoktur.

Mesela, bir yumurtadan kuşun veya civcivin meydana gelmesi için; ilim, irade ve kudret gerekir. Tesadüfte bu sıfatlar yoktur.

Kendi kendine olma da mantıken mümkün değildir. Çünkü kendisi mevcut olmayan bir şey, ortada yok iken kendisini nasıl yapacaktır? Bu tamamen mantık dışı hurafe bir düşüncedir.

Tabiat ise canlı ve cansız varlıklardan meydana gelmektedir. Tabiatta cansız olan su, hava, güneş ve toprakta da bu ilim, irade ve kudret sıfatları yoktur. Dolayısıyla onların da yumurtadan bir canlı meydana getirmesi mümkün değildir.

Canlılar içerisinde de en akıllı, şuurlu ve kudret sahibi insandır. Yumurtadan kuşu veya civcivi meydana getirsek, bizim getirmemiz lazım. Hâlbuki biz yumurtaya hiç müdahale edemiyoruz.

Yumurtanın içerisindeki sarı ve akından Cenab-ı Hak, belli bir sürede kuş yavrusunu veya civcivi yaratıyor. Bunun başka izah tarzı olamaz.  

Bir varlığın tesadüfen meydana geldiğini veya tabiatın eseri olduğunu ya da kendi kendine meydana geldiğini vehmedenler, vicdanen de bunların civcivi meydana getiremediğini bilmektedirler. Fakat Allah’a inanmamak için kendilerini bir takım hurafelerle kandırıyorlar.

Kısaca söylemek gerekirse, Allah’a inanmayan ateistler, gerek evrim meselesini ve gerekse herhangi bir olayı ya tesadüfe vermekte ya tabiata havale etmekte ya da o şeyin kendi kendine ortaya çıktığına inanmaktadırlar.

Allah’ın varlığına, O’nun sonsuz ilim, irade ve güç sahibi olduğuna inananlar ise, atomdan galaksilere kadar her şeyin Allah’ın idare ve tasarrufunda olduğunu bilirler ve kabul ederler. Tesadüf, tabiat ve kendi kendine meydan gelme gibi düşüncelerin bir hakikate dayanmadığını kabul ederler.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun