Yakın zamandaki bilim adamlarının evrimle ilgili görüşleri neler? Yani örnek verdiğiniz bilim adamlarının görüşleri eski-yeni gelişmeler olmakta veya oluyor. Bütün bunlar evrimi destekliyor mu, yoksa yanlışlığını ortaya mı koyuyor?

Değerli Kardeşimiz

Evrim teorisi, günümüzden yaklaşık 200 yıl önce, 1810’lu yıllarda Lamarck’la şekillendi. Darwin’in devreye girmesi 1860’lı yıllardır. Evrimcilerin, evrimle ilgili ileriye sürdükleri ve halen okullarda okutulan embriyo delilleri 1860’lı yılların, fosil delilleri de 1920’li yılların bilgileridir.  
    Bizim bilimsel kaynak olarak verdiğimiz kitapların hiç birisi bu tarihlerden daha eski değildir. Genelde 1980 ve 1990 yıllardan sonradır.
    Evrimcilerin; canlıların silsile halinde birbirinden meydana geldiği, insanın da bu silsilenin en son halkası olduğu yönündeki iddiaları, bilimsel bilgiye değil, felsefî düşünceye dayanmaktadır.  Felsefede herkes her fikri söyler. Her felsefî düşüncenin doğruluğu veya yanlışlığının ispatlanacağı gibi bir beklenti içine girilmesi yanlıştır. Dolayısıyla evrimin ispatı veya reddi gibi bir sonuca ulaşılamayacağının daha başta bilinmesi gerekir.
    Yaratılışa inanan, kâinattaki varlıkları Allah’ın sanat eseri olarak görür. İnceleme ve araştırmasını ona göre yapar. Yaratılışta Allah’ın bildirdiklerini dikkate alır. Bu konuda Kur’an ve hadislerin sesine kulak verir. Yaratılışa ve bir yaratıcıya inanmayan da, kâinattaki bütün varlıkları tesadüf ve tabiatın eseri olarak görür, her şeyin başıboş, gayesiz ve maksatsız ortaya çıktığını vehmeder. İncelemesini onun üzerine bina eder. Elde ettiği her bilgiyi, bir yaratıcıyı reddeden inkâr felsefesine göre yorumlar.
    Şimdi siz bundan yaratılış ve yaratıcı konusunda neyin ispatını isteyecek siniz? Zaten o insan, bir yaratıcını olmadığı konusunda peşin hükümlüdür. Onun sizi sahil-i selamete çıkarması nasıl mümkün olacaktır?  Yanlış yolda, bataklıkta giden bir kimsenin arkasından gidenin halinin ne olacağı bellidir.
    Birçok gencin, evrim konusunda dinden çıktığından bahsediliyor. Evrimin müsbet veya menfi ispatıyla o gençlerin imanının kurtulması mümkün değildir. Yapılacak şey, gençlere Allah’ın tanıtılması ve imanlarının kuvvetlendirilmesidir. Kâinattaki hiçbir varlığın başıboş olmadığı, bir atomun dahi Allah’ın emir ve iradesi dışında hareket etmediği anlatılmalıdır.
    Evrimciler, özellikle varlıkların geçmişinden ve insanın ilk yaratılışından bahsetmekte, geçmişle uğraşan insan ise, kendi yaratılışına nazar edememektedir. Hâlbuki insanın şimdi tek hücreden yaratılışı, ilk yaratılışından daha basit değildir. Şimdi bir hücreden insanı yaratan ilim, irade ve kudret sahibi, dün de onu yoktan yaratmıştır. Gençlere yaratılış konusunda örnek olarak verilebilecek somut deliller isteniyor. İnsanın ilk yaratılışına, şimdi yaratılışından daha güzel delil mi olur.
    Şimdi tek hücreden yaratılan sadece insan da değildir. Bütün bitkiler ve hayvanlar da tek hücreden yaratılmaktadır. Gençler, ateist felsefecilere ve evrimcilere değil, bu biyolojik bilgilere bakmalılar. Bu felsefecileri dinledikleri kadar, yaratılış konusunda Allah ve peygamberini de dinlemeli ve onların sözlerine kulak vermeliler.

Selam ve Dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun