Allah'ın ruhu var mıdır?

Tarih: 12.05.2015 - 05:42 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hiçbir şekilde yoktur veya vardır, net bir cevap yazar mısınız?
- Bu konuda imanımız nasıl olmalıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Allah’ın “ruhu var” denilmez. Hiçbir şekilde Allah’ın ruhundan söz edilmez. Çünkü, ruh varlığın bir parçasıdır. Allah ise parçalardan münezzehtir. İhlas suresi bunu ders vermektedir.

 “(Allah) Sonra ona (insana) en uygun şeklini verdi, ona ruhundan üfledi.(Secde, 30/9)

mealindeki ayette meal olarak yer alan “ruhundan üfledi” ifadesinin manası “yarattığı ruhundan” demektir. “Min Ruhihi”(ruhundan) ifadesinin kullanılması insan için yaratılan ruhun Allah katındaki önemine vurgu yapmaya ve ona şeref kazandırmaya yöneliktir.(bk. Razî, Beydavî, İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri)

- Evet, burada Allah’ın “ruh” kelimesini kendine izafe etmesi “kendi ruhu” demesi, bir teşrif / şereflendirme izafesidir. Yani “benim yarattığım ruhdan...” manasına gelir.

Nitekim, Kur’an’da “Allah’ın devesi, Allah’ın evi.” ifadeleri de kullanılmıştır. Allah’ın “kendi ruhu” ifadesine yer vermesi, insana verilen ruhun, diğer canlılara verilen ruhtan çok farklı olduğu, acip ve harika bir mahluk olduğuna işaret etmek içindir. (bk. Zemahşeri, Razî, Beyzavî, Kurtubî, Ebu’s-Suud, Alusî, İbn Aşur,  ilgili, ayetin tefsiri)

Nitekim, bir kimseye hediye edeceğimiz bir kalemi verirken, “Kendi kalemimi size özel hediye ediyorum.” ifadesi, “Şu kalemi size hediye ediyorum.” ifadesinden çok daha şık, daha onurlandırıcıdır.

- Özetle Allah’ın “hayat” sıfatı vardır, fakat “ruh” diye bir sıfatı yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun