"Allah'ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir." ﴾Nahl, 16/1﴿ Bu ayeti açıklar mısınız?

Tarih: 16.05.2013 - 10:33 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Allah'ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir." ﴾Nahl, 16/1﴿

Sözlükte emir kelimesi hem “buyruk, hüküm, yasa, yönetim” hem de “iş, olgu, olay” anlamına gelir. Burada hangi anlamda kullanıldığı ve ne kastedildiği konusunda değişik açıklamalar yapılmıştır.

Taberî, ilk anlamına göre Allah’ın farzlarının ve hükümlerinin, ikincisine göre de kıyamet olayının ve inkârcıların hak ettikleri azap vaktinin kastedildiğine dair iki görüş aktardıktan sonra, kendi tercihini şöyle açıklamaktadır:

“Âyet, Allah ve resulünü inkâr edenlere karşı Allah tarafından bir tehdittir; onlara cezalandırılacakları, yıkıma (helâk) uğrayacakları vaktin yaklaştığına dair bir duyurudur. Nitekim devamında gelen ‘Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir.’ şeklindeki ifadeden de bu (muhatabın inkârcılar olduğu) anlaşılıyor.” (XIV, 75-76).

Bir yoruma göre, Mekke’de müşriklerin inkârcı ve baskıcı tutumlarından bıkan Müslümanlar, onların bir an önce hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını yahut sonlarının gelmesini istiyorlardı; âyette Müslümanların beklentilerinin muhakkak gerçekleşeceği bildirilmektedir.

Daha çok benimsenen diğer bir yoruma göre ise putperestler,

“Şayet gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek!” (Yâsîn 36/48);

“Allah'ım! Eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder!” (Enfâl, 8/32)

gibi alay kabilinden sözlerle, yapılan uyarıları ciddiye almadıklarını, bu uyarılara aldırış etmedikleri takdirde sonlarının geleceğine, dünyada ve âhirette cezalandırılacaklarına en küçük bir ihtimal vermediklerini ima ediyorlardı. Âyet buna bir cevap teşkil etmektedir. Aslında o sırada henüz inkârcılar için bir ceza ve yıkım gerçekleşmediği halde âyette geçmiş zaman kullanılmasının sebebi, bu haberde, “Bir şeyin olacağını Allah bildirmişse artık o olmuş demektir.” anlamında bir kesinlik bulunmasıdır (Kurtubî, X, 70).

Şu halde metindeki “gelmiştir” anlamındaki kelimeyi “gelmiş bilin” şeklinde anlamak gerekir.

(bk. Diyanet Tefsiri, Kur'an Yolu, İlgili Ayet)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun