Allah kafire yardım eder mi?

Allah kafire yardım eder mi?
Tarih: 20.03.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Misal tarihte bazı savaşlar var ki kafirler Müslümanlara karşı galip geliyor. Bu galibiyeti yaratan elbet de Allah’tır. Ve elbette Rabbimizin bir bildiği vardır. Lakin bu durumlarda Allah kafire yardım etmiştir denebilir mi?
 -Bizlerin yürümesini, nefes almasını, düşünmesini vs. sağlayan ancak Allah’tır. Allah bize bu hususta yardım etmektedir. Zira Allah’ın yardımı olmadan bizler bunları yapmaktan da aciziz. Bunları kafirler de yapabildiğine göre, Allah kafire de yardım eder gibisinden bir çıkarımda bulunmak doğru olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konunun birkaç boyutu vardır:

1. Allah’ın insanları yaratması, maddi-manevi donanımlarla donatması, güneşi, denizi, yeryüzünü onların hizmetine vermesi, şüphesiz müminler gibi kafirler için de ilahî bir yardımdır. Zaten bu ontolojik yardım olmasaydı hiçbir şey olmazdı.

2. Sosyal hayattaki durum konusuna gelince, bazen kafirlere de yardım eder. 

Örneğin, Uhud savaşında kâfirlerin galip gelmesi olayı Kur'an’da şu gerekçeye bağlanmıştır:

“Eğer siz (Uhud’da) bir yara aldıysanız bilin ki o topluluk da benzeri bir yara (Bedir'de) almıştı. O günleri biz insanlar arasında döndürüp duruyoruz ki Allah gerçek müminleri ortaya çıkarsın ve uğrunda şehitleri olsun diye. Allah, zalimleri sevmez.  Bir de Allah, iman edenleri günahlardan arındırmak, kâfirleri de (günahları sebebiyle) helak etmek için böyle yapıyor.” (Al-i İmran, 3/140-141)

Kafirlerin bu galibiyeti, Allah’ın bir kanunudur. Allah onları sevdiği için değil, onlar sabırla ve kararlı bir şekilde savaştıkları için zafere ulaşmışlardır. Sabır ve kararlılık içerisinde çalışıp gayret gösterenler daima başarıya kavuşurlar. Bu ilâhî bir kanundur.

Ayetin “Allah, zalimleri sevmez.” mealindeki ifadesinden anlaşılıyor ki, Allah hiçbir kafiri sevmez. Allah’ın sevmediği zalimlere yardım etmesi düşünülemez. Ayrıca Müslümanların Uhud’daki yenilgilerinin başka hikmetleri de vardır. Yüce Allah samimi müminleri ortaya çıkarmak ve onların bir kısmını şehitlik rütbesine erdirmek, müminleri günahlarından ve kusurlarından arındırıp tertemiz hale getirmek ve kâfirleri helâk etmek için bu zafer ve yenilgileri insanlar arasında döndürüp durmuş, acı ve tatlı günleri her iki tarafa da tattırmıştır.

Eğer bütün savaşlarda müminler yenen, kafirler yenilen taraf olsalardı, o zaman hayatın imtihan oluşunun bir değeri kalmadığı gibi serbest irade ile iman etme imkânı da ortadan kalkardı; kâfirler ister istemez imana zorlanmış olurlardı.

Bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi, “Allah kafire yardım etmiştir.” denilmez. Zira, akıbeti kötü olan bir galibiyetin zaferle, yardımla değerlendirilmesi hiç de doğru değildir.

3. Allah’ın kainatta koyduğu kanunlara riayet edenler başarılı olurlar. Burada inanan-inanmayan, dindar olan-olmayan, ahlaklı-ahlaksız farkı yoktur.

Aslında Müslümanlığın emri olan "çalışma, Allah'tan ümit kesmeme, tedbir / önlem, ihtiyat, ilim ve teknoloji öğrenme, düşmanlara karşı elden geldiğince kuvvet hazırlama, komutana itaat, sebeplere iyi yapışma, her iş için fiili ve kavlî duada bulunma, sünnetulllaha uyma" gibi güzel sıfatlar ve değerler; düşmanlara karşı üstünlüğe, galibiyete sebeptirler.

Bunların kıymeti bilinmez, İslami değerlere, hükümlere, farzlara ve nehiylere uyulmaz, iman ve islama sahip çıkılmazsa bu değerler kâfirlere geçer. Onlar bu doğrular, güzellikler ve değerlerle, ilerleyip terakki ederler ve yenilgiden kurtulurlar, Müslümanlara galebe edebilirler.

Şu halde üstünlük, inkarlarından değil, Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellilerine farkına varmadan uymalarındandır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Bazı çevreler her vesileyle İslam aleminin bugünkü perişan hâline ...
Moğolların, Müslümanlara musallat edilmesinin hikmeti ne olabilir ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun