Hz. Peygamber, Varaka Bin Nevfel'den eğitim aldı mı?

Tarih: 15.09.2023 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Peygamberin (asm), Varaka Bin Nevfel'den eğitim almadığına dair delillerimiz nelerdir?
​- Bazı kimseler Hz. Peygamber'in Varaka bin Nevfel'den eğitim aldığını söylemektedirler. Bu elbette yalandır. Lakin bunun gerçek olmadığına dair delillerimiz nelerdir?
- Hz. Peygamber Varaka bin Nevfel'le görüşür müydü?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, Hz. Peygamber (asm) Efendimiz Varaka b. Nevfel’den veya başka bir beşerden ya da cinniden ders almadı; evrenin sahibi Allah’tan aldı.

Esasen bu tür iddiaların sahipleri de gerek Varaka’ın gerekse başka birilerinin dersiyle böyle bir Dinin olamayacağını biliyorlar, ancak Müslüman olmayanları İslam’dan uzak tutmak, Müslüman olanlara da şüphe vermek için iftira atıyorlar, "Tutmasa da iz bırakabilir." şeytani fikirle hareket ediyorlar.

Fakat, Güneş balçıkla sıvanmaz, göz yummakla gece olmaz.

İslam Güneşi her yerde her zaman hakkaniyetini gösterir.

Unutmamak gerekir ki, bu tür iddiaların en temelsiz yönlerinden biri şudur:

Bunlar, neden Hz. Muhammed Efendimize (asm) ders vermek yerine kendileri bunu yapmadılar?

Çünkü bunu insan ve cin gibi yaratılmış varlıkların yapamayacak olmasıdır.

Nitekim bir beşer olan Hz. Muhammed Efendimiz (asm) de kendisi yapmamış, Allah yapmıştır.

Şu hâlde İslam Dininin beşer ve cin kelamı olamayacağını gösteren her delil, bu tür iddiaların geçersiz olduğunun da delilidir.

Ayrıca, Varaka ile görüşmeyi anlatan rivayeti, yarım yamalak alarak bundan bir iftira çıkaranlar, ilmi ve objektif de değillerdir. Çünkü aynı rivayette Varaka, Resulullah (asm)'ı dinledikten sonra, sanki ileride kendisine yapılacak bütün iftiralara cevap vermiş gibi "kendisinin beklenen peygamber olduğunu, geleceğinin Hz. Musa (as) ve Hz. İsa (as) tarafından müjdelendiğini, kendisine gelen meleğin önceki peygamberlere de gelen Cebrail (as) olduğunu" söyler ve şu temennide bulunur:

“Kavmin seni Mekke’den çıkaracakları zaman keşke sağ olsam da sana yardım etsem!” (Buharî, Bed’u’l-vahy, 1)

Ama bir müddet sonra vefat eder.

Demek ki, bu tür iftiralarda bulunan oryantalist dediğimiz bazı gayrimüslim araştırmacıların niyeti, doğruyu araştırmak değil, "İslam Güneşi"ne çamur atmaktır. Eğer samimi, ilmi ve objektif olsalardı, bu ifadeleri gördükleri gibi yazmasını da bilirlerdi ve hakikati öğrendikleri gibi kabul etmesini de anlarlardı.

Özetle; Varaka, yaşadığı olay hakkında ne düşündüğünü soran Hz. Peygamber (asm) Efendimize kendisine gelen meleğin Hz. Musa’ya (bazı rivayetlerde Hz. İsa’ya) gelen Namus (Cebrail) olduğunu söylemiş ve ona Yahudi ve Hristiyanlar tarafından beklenen son peygamber olduğunu bildirmiştir. Kavmi tarafından dışlanacağı zamana yetiştiği takdirde kendisine yardım edeceğini belirtmiş, ancak o günleri göremeden ölmüştür.

Şu hâlde bu durum bile tek başına sorunun cevabı için yeterlidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Varaka bin Nevfel'in hayatı hakkında bilgi verir misiniz?

Peygamber'imizin, ilk vahiyden sonra, Varaka bin Nevfel'den telkin alması doğru mudur?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun