Hz. Muhammed, bir kâhine nasıl gider?

Tarih: 25.11.2022 - 14:42 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Muhammed hani Hanif idi?
- Peygamber Hanif dinine mensupsa nasıl oluyor da bir kâhine gidip onun geleceği bileceğine inanıp ona sorular sorar?
- Peki, ben de şu an bir kâhine gitsem ona sorular sorsam günaha girmem herhalde ve o da doğru bilebilir o zaman.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Biz sorudaki bilgiye dair herhangi bir kaynağa rastlayamadık. Özellikle yanlış yapıp da muhtemel bir günahtan kurtarma adına şu hadisleri nazara veriyoruz.

“Kim bir Arrafa (bir nevi falcı, kâhin, gaybı bildiğini iddia eden kimseye) gidip (gerçekten ona inanarak / sözlerinin doğru olabileceklerine ihtimal vererek) bir şey sorsa kırk gece namazı kabul olmaz.” (Müslim, Selam, 125)

“Kim bir kâhine gidip söylediklerini (tamamen) tasdik etse, Muhammed (asm)’e indirilen (vahiy)den beri / uzak olmuş olur.” (Ebu Davud, Tıb, 21)

Bu ve benzeri hadislerden anlaşılıyor ki, bir kimse bir kâhin ve benzerlerinin söylediklerine tamamen inanırsa, dini açıdan büyük bir risk altına girmiş olur. Çünkü bu düşüncesi Kur'an ve sünnetin açık ifadelerine terstir. Şayet, söz gelişi % 99 inanmayıp, yalnız bir ihtimalle doğru olduğunu düşünmek, küfür değil ama günahtır.

Not:

Soruda geçen konu, Varaka b. Nevfel ile ilgiliyse, bu durum bir kâhine gitmek değildir. Zira Varaka, iman ve marifet sahibi bir kimsedir.

Hz. Hatice (r.anha)’nin, Peygamber (asm) Efendimizi Varaka b. Nevfel'e götürmesi, onun peygamberliğini tasdik ettirmek için değil, ilk vahyin şok etkisini hafifletmek, bu beşerî telaşını izale etmek ve endişelerini gidermeye yöneliktir. Bu zatın seçilmesi, Hz. Hatice’nin yakını olması yanında, yaşlı, ağırbaşlı, o ümmî toplumda okuma yazması olan bilge bir kimse olması, Tevrat ve İncil’i okuyan kültürlü bir şahsiyet olmasındandır. Onun bu kimliği gizemli olan hadiseleri yorumlamasına imkân veriyordu. Nitekim Varaka b. Nevfel’in yanına girmenin çok isabetli olduğu hemen anlaşılmıştır. O bu hadisenin “bir nübüvvet olduğu, görülen o gaybi şahsın da Namus-u ekber Cebrail olduğunu” tereddütsüz olarak söylemiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamber'imizin, ilk vahiyden sonra, Varaka bin Nevfel'den telkin ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun