Allah, insan yaratmak için neden 13,7 milyar yıl bekledi?

Tarih: 16.11.2017 - 01:13 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Evren 13.700.000.000 yıldır var insan neden çok çok sonra yaratıldı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Allah hakimdir, asla abes iş yapmaz. Yarattığı her şeyde sayısız hikmetler, maslahatlar ve faydalar olduğu gibi, bu yarattıklarının hallerinde, durumlarında, zamanlarında, mekanlarında, dünya hayatına çıkarılışlarında da sayısız hikmetler ve faydalar vardır.

Bize düşen görev bu hikmetleri araştırmaktır. Bulduğumuz her hikmet için de Allah'a şükretmek ve kulluk etmektir.

- Kur'an-ı Kerim'de göklerin ve yerin, yani kâinatın altı (6) günde yaratıldığı bildirilir.

İnsan da anne karnında altı safhada yaratıldığı, dünyada ve kabir hayatında altı dönem geçirdiği gibi, bir gün de altı dönem ve devir geçirerek diğer güne geçiyor. Hatta her şeyin doğumu, kemali, ihtiyarlığı, ölümü, berzahı, unutulması gibi altı devir geçirdiğini söylemek mümkündür.

- Allah ezeli ilmiyle insan dahil varlıkların hangi çeşitlerini ne zaman yaratacağını KADER programında belirlemiştir.

Allah’ın ezeli ilminde neler olduğunu bilmediğimiz gibi, ezeli hikmetinde de nelerin var olduğunu bilemeyiz.

“(Melekler de): ‘Seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz ki sen her şeyi bilensin, her şeyi hikmet hikmetle yapansın.’ dediler.” (Bakara, 2/32)

mealindeki ayette, “mele-i a’la”daki meleklerin bile bilgilerinin kısıtlı ve sınırlı olduğuna vurgu yapılmış, Allah’ın ilim ve hikmetinin tezahürü olan varlıklarla ilgili söz konusu ilim ve hikmetin tamamının bilinmesine imkân olmadığına işaret edilmiştir.  

“İlimden size çok az bir şey verilmiştir.” (İsra, 17/85)

mealindeki ayette ise, bilgi alanımızın çok dar bir koridor olduğuna vurgu yapılmıştır.

- Bizim ne dini ne dünyevi hayatımızda hiçbir faydası olmayan, üstelik vesvese yoluyla şeytanın zarar vermesi kuvvetle muhtemel olan bu tür konularda mesnetsiz, dayanaksız ihtimaller üzerinde vakti zayi etmenin doğru olmadığını düşünüyoruz.

“Bilmediğin şeyin peşine düşme! Çünkü kulak, göz, kalb gibi azaların hepsi de sorguya çekilecektir.” (İsra, 17/36)

mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

- Bütün bu açıklamalarla beraber, şunu da söyleyebiliriz ki, “dünya hikmet diyarıdır” düsturunun gösterdiği gibi, Allah’ın kâinattaki tasarrufları hikmetli bir tedriç, bir tekâmül süreci içerisinde cereyan etmiş ve etmektedir.

Kâinat bir anda yaratılsaydı insan da bir anda yaratılacak ve kemâl yaş kırk olduğuna göre, dünyamız kırk yaşında ilkokul talebeleriyle dolacaktı.

Ahirette hikmet yerine kudret hâkim olacak. Otuz gün çalışan bir memurun, maaşını bir anda alması gibi, dünya imtihanını kazanan müminlere de dereceleri bir anda verilecek ve cennetten kâmil bir insan olarak istifade edecekler.

Zaman çekilecek aradan. Bekleme diye bir şey olmayacak; her arzu edilen anında yaratılacak. Bedenler lâtifleşecek, nuranileşecek. Bir anda birkaç mekânda bulunmak, ayrı sohbetlere iştirak etmek, farklı nimetleri tatmak mümkün olacak.

Devre devre yaratılan âlemde, safha safha halk edilen insan, zaman nehrinde yavaş yavaş akan mahlûkattaki hadsiz hikmet tecellilerini seyretmesine mükâfat olarak orada, kudret tecellilerini ebediyen seyir ve o tecellilerden aralıksız istifade edecek. 

Demek ki, bir ağacın dikilmesi ile meyve vermesi arasında belli bir süreç olduğu gibi, yaratılış ağacının dikilmesi ile insan meyvesinin yetişmesi arasında belli bir sürecin geçmesi de söz konusu ilahi hikmetin bir gereğidir.

Bu yaratılış ağacı ile onun insan meyvesinin olması arasındaki sürenin tayini ise, Allah’ın sonsuz ilim ve hikmetinin bir tezahürüdür.

Diğer taraftan, kainatın ve içindekilerin bu şekilde yaratılması, Allah’ın külli iradesinin, dilediğini dilediği vakitte yapabilecek bir Faal-ı muhtar olduğunun, her işin arka planında yer alan ilim ve hikmetle mücehhez bir tercih ve ihtiyarının açık bir göstergesi olduğundan da büyük önem arz etmektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Yerler ve göklerin altı günde yaratılışının hikmeti nedir?
Neden cennette kudret hakim? Bunun hikmeti nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun