Öfke kötü ise Allah neden bize bunu verdi? 

Tarih: 03.01.2018 - 01:16 | Güncelleme:

Soru Detayı

2. ​Bakara 268’de Allah, size bol, rızık vadediyor diyor ancak, Sebe 39’da dilediğine kısar diyor. Bunlar bir çelişki mi?
- Çalışan kuluna niye kıssın ki?
3. Münafıkun 6’da fasıkları Allah doğru yola getirmez diyor. Allah getirmezse kim getirecek?
- Başka bir ayette ise, Allah kafirleri doğru yola getirmez diyor, Allah getirmezse kim getirecek?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Her duygu yerinde kullanıldığı takdirde güzeldir. Öfkelenilecek durumlarda, örneğin Allah’a isyan olan durumlarda Allah için öfke, buğz güzeldir.

Aslında her şey ya bizzat güzeldir ya da neticeleri itibariyle güzeldir.

Örneğin, dünyayı, Cenab-ı Hakk'ın isimlerine ayna ve ahirete bir tarla olarak sevmek güzeldir. İnsanın heveslerine hitap eden ve gaflet perdesi olan yönünü sevmek çirkindir.

İlimde ve hizmette hırs göstermek güzeldir, şöhret için malda ve makamda hırs göstermek çirkindir.

Hakta inat etmek güzeldir; batılda inat etmek, çirkindir.

Zalimlere öfke duymak güzeldir, müminlere öfke duymak çirkindir.

İnsanda bulunan kin ve nefret duygularının yok edilmesi mümkün değildir. Ancak bunları istikamette kullanmak insanın elindedir. İnsan günahlara, nefsine ve şeytana karşı öfke ve nefret duymalı, bu duygularını onlar için kullanmalıdır. Ancak nefsine değil de mümin kardeşine karşı kullanırsa, kendisinde bulunan bu duyguyu yanlış yerde kullanmış ve günah işlemiş olur. Halbuki nefsimize ve şeytanımıza karşı bu duyguları kullanabilsek sevap işlemiş olacaktık.

Bu hasletlerin insan için sevap mahalli olması insanın elindedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimiz Hz. Muhammed de gazaplanır mıydı?

Cevap 2:

“Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vadeder (وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً  ). Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir.” (Bakara, 2/268)

“De ki: 'Şüphesiz, Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.'” (Sebe, 34/39)

Görüldüğü gibi Bakara suresi, 268. ayette şeytanın fakirlik ve fuhşiyat vadine karşılık Allah’ın mağfiret ve lütuf vadinden bahsediliyor.

Bu durumun Allah’ın rızkı dilediğine kısıp dilediğine genişletmesine zıt bir tarafı yoktur.

Cevap 3:

Allah’ın kafirleri ve fasıkları doğru yola iletmeyeceğini belirtmesi, küfrü ve fıskı kendi rızalarıyla tercih edenler içindir. Yani bir kimse kendi iradesiyle fasık veya kafir olmayı tercih ediyorsa, Allah da onu tercihiyle baş başa bırakır. Yani onu zorla hidayete eriştirmez.

Ayrıca bu tür ayetler “Allah dilediğini hidayete yöneltir, dilediğini de dalalete düşürür.” tarzındaki ayetlerin açıklaması mahiyetindedir. Yani Allah’ın dalalete düşürmesi veya hidayete eriştirmesi rastgele değildir. Bir hikmete ve sebebe binaendir.

Bu hikmet veya sebep ise, küfrü tercih edeni küfre, fıskı tercih edeni fıska düşürmesi; hidayet yolunu tercih edeni de hidayete ulaştırmasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun