Kıyamete inanmayan, onun çabuk gelmesini nasıl ister?

Tarih: 21.02.2018 - 01:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir ayete göre, kıyamete inanmayanlar kıyametin çabuk gelmesini istiyor. Kıyamete inanmayan nasıl ister?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

“Kıyamete iman etmeyenler onun çabucak gelmesini isterler. Ona iman edenler ise ondan yana korku içindedirler ve onun hiç şüphesiz hak olduğunu bilirler. Bilin ki o saat hakkında tartı­şanlar, elbette uzak bir sapıklık içindedirler.” (Şura, 42/18)

“Kıyamete iman etmeyenler onun çabucak gelmesini isterler.” ifadesinin manası, kıyametin kopmasını istemek değil, bununla alay etmek için isterler, demektir. Yani alay etmek için, -haşa- haydi gelsin de görelim, derler.

a) Kıyametin kopacağına inanmayanların kalpleri, kıyametin dehşetini hissetmez, o gün kendilerini bekleyen azabın korkunçluğunu, boyutunu değerlendiremez. Bu yüzden alay ederek kıyametin bir an önce kopmasını istemelerinin şaşılacak bir yanı yoktur. Çünkü onlar bu gerçeği göremiyor, kavrayamıyorlar.

Müminler ise, kıyametin kopacağına kesinlikle inanırlar. Bu yüzden ondan korkarlar, çekinirler. Bir korku, bir ürperti ile beklerler kıyameti. Çünkü kıyamet koptuğunda neler olacağını bilirler.

b) Hz. Muhammed (asm), kendisine iman etmeyenleri kıyametin geleceği hususuyla tehdit edip, bu hususta çokça durup, onlar da buna dair herhangi bir emare ve işaret görmeyince, alay ederek, "Kıyamet ne zaman kopacak?! Ah, keşke bir kopsa da böylece biz, hak olan şeyin, bizim tuttuğumuz yol mu, yoksa, Muhammed ve ashabının üzerinde olduğu şey mi olduğunu görüversek..." dediler.

İşte onların bu şekildeki şüphelerini bertaraf etmek için, Allah, "Buna inanmayanlar, onun çabucak gelmesini ister, inananlar ise, ondan, korku içinde titrerler." buyurmuştur.

Müminler, kıyamet koptuğu zaman tövbe etmenin imkansız olduğunu bildikleri için, ondan dolayı tir tir titremiş ve korkmuşlardı. Ama, öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlere gelince, onlar için böyle bir korku söz konusu değildir. (bk. Kurtubi, ilgili ayetin tefsiri)

c) "Kıyamete iman etmeyenler" kıyametin gelmeyeceğini zannederek alay etmek üzere yahut da zayıf kabul ettikleri kimselere gerçekleşmeyeceği izlenimini ver­mek maksadı ile "onun çabucak gelmesini isterler.”

"Bilin ki o kıyamet hakkında tartışanlar" kıyametin saati hakkında tartışıp şüphe edenler, elbette haktan ve ibret almak yolundan uzak bir sapıklık içindedirler. Çünkü onlar eğer öğüt alacak şekilde düşünselerdi, kendile­rini önce topraktan, sonra bir nutfeden yaratıp ulaştıkları seviyeye kadar ulaştıranın, onları ölümden sonra tekrar diriltmeye kadir olduğunu da elbette bilir ve kabul ederlerdi. (Razi, ilgili ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun