Allah herkesin iyi olmasını ister diyebilir miyiz?

Tarih: 23.06.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah’ın tüm sıfatları sonsuz mudur, Rahmet sıfatı, gazap sıfatı vb.?
- Allah bir şeyi isterse o kesinlikle olur mu?
- Yoksa Allah için, ister ama yapmaz diye bir ifade kullanılır mı?
- Mesela Allah herkesin iyi olmasını isterdi veya ister diyebilir miyiz?
- İstediyse olması gerekmez miydi?
- Doğru olan Allah herkesin iyi olmasını ister arzular değil de doğru bulur demek değil midir bu yüzden.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah herkesin iyi olmasını ister. Fakat bu isteme işi biri kevnî diğeri şer’î olmak üzere iki kısma ayrılır.

Yaratma ile ilgili meşiet / istemenin adı “meşiet-i tekviniye”, vahiy ile aktarılan ilahi meşiet ise “meşiet-i teşriiye”dir. 

Vahiy ile gelen bütün emirler Allah’ın istek ve arzusunu gösterir. Allah’ın bütün emirleri iyi ve güzeldir.

Demek ki Allah herkesin iyi ve güzel olmasını arzu etmektedir. Ancak, imtihanın gereği olarak Allah’ın teşrii meşieti zorlayıcı değil, irşad edicidir. Örneğin Allah bütün insanlara iman etmelerini emretmekte, fakat kimseyi zorlamamaktadır. Bunun içindir ki iman edenler yanında iman etmeyenler de vardır. 

“Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur.” (Zümer, 39/7)

mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

Buna mukabil, tekvini meşiette zorlama vardır. Yani Allah hayır veya şer herhangi bir şeyi yaratmayı irade ederse, mutlaka olur, hiçbir şey onun bu tekvini meşiet ve iradesine karşı çıkamaz.

Özetle, Allah vahiy ile tespit ettiği ve olmasını istediği bir şeyin tercihini -imtihan gereği olarak- insanın eline vermiştir. İnsan, Allah’ın arzusu hilafına küfre girmeyi tercih ederse, onun özgür iradesine gem vurulmaz. 

Allah iyilik teşebbüslerini geri çevirmez, kötülük teşebbüslerini bazen geri çevirir ki bu onun bir ikram ve ihsanı olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun