Alak suresi 15 ve 16. ayetlerde geçen nasiye / perçemle ilgili bir mucize olabilir mi?

Tarih: 12.03.2012 - 01:45 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz."(Alak, 96/15, 16)

- Hareketlerimizi beyin bölümünden yönlendirdiğimiz, ayetin de buna işaret ettiği doğru olabilir mi?

- Yani alın bölgesi Kur'an'ın işaret ettiği gibi, beyinde günahkar duyguların haretket bölgesi olduğunu söyleyenler vardır.

- Yani hareketlerimize karar verdiğimiz beyin bölümü olduğuna dair, bunlar ne derece doğrudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz! O yalancı, günahkâr perçeminden!" (Alak, 96/15-16)

mealindeki ayetlerde geçen "perçem" sözü mecazî bir ifade olup, "Onu tutup cehenneme atacağız, yüzünü kara çıkaracağız, yüzünü damgalayacağız, alçaltacağız." gibi değişik şekillerde açıklanmıştır.(Razi, igili ayetlerin tefsiri)

Kendini kendine yeterli gördüğü için azgınlık eden ve Allah'ın kullarının ibadet etmelerine, dinin emirlerini yerine getirmelerine engel olan kişinin, imtihan gereği bir süre veya dünya hayatı boyunca serbest bırakılsa da sonunda bir gün gelip yakasına yapışılacağı, hak ettiği cezayı göreceği bildirilmektedir.

Âyette bu cezanın dünyada mı yoksa âhirette mi verileceğine dair bir açıklama yapılmadığına göre, her ikisini de kapsadığı düşünülebilir. Nitekim Ebû Cehil ve benzerleri Müslümanlar karşısındaki yenilgileri ve tükenişleriyle bu dünyada cezalarını görmüşlerdir; ayrıca âhirette de cezalandırılacakları birçok âyette haber verilmektedir.

Ayette ikinci defa tekrar edilen “yalancı, cani bir nasiye” ifadesinde bedelin nekire (belirsiz) olarak getirilmesi, perçemi genelleştirerek benzerlerini de âyetin kapsamına almak içindir. Bu açıdan ayetle ilgili mecaz ve kinaye yorumlarının yanında gerçeğin de kasdedilmesine bir engel yoktur. (bk. Hamdi Yazır, Hak Dini, ilgili ayetlerin tefsiri)

Değerli ilim adamı Abdulmecid Zendanî, “Ve Ğaden Asru’l-iman” adlı eserinde soruda geçen konuyu işlemiştir. Bu konu üzerinde öteden beri düşündüğünü, nihayet Kahire’de Kanadalı bir bilim adamının verdiği konferansı dinlerken, bunun hikmetini öğrendiğini şöyle dile getirir:

"Meğer ki, alnın ön kısmı, hataların işlenmesine katkı sağlayan ve suçların işlenmesine dair kararlar alan bir merkezdir. Bir tıp kongresine katılan Kanadalı bilim adamı bu bilginin ancak elli yıl önce keşfedildiğini söylemiştir." (bk. Zendanî, Ve Ğaden Asru’l-İman, Alak suresi ilgili ayetin açıklaması)

Bu açıdan, Kur’an ayetlerinde birçok mucizenin bulunduğunu, hatta kıyamete kadar keşfedilecek birçok şeye işaret ettiğini söylemek mümkündür...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun