Kur'anlar arasında binlerle ifade edilen kelime farklılıkları var; bunu nasıl anlamalıyız?

Tarih: 19.04.2012 - 13:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kur'an'ın farklı kıraatleri arasındaki kelime farklılıkları tam olarak ne kadardır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Adı üstünde “kıraat farkları" demek, "okunuş farkları farkı" demektir. Kur’an’da kıraat farklılıkları farklı kelimeleri değil, aynı kelimenin farklı okunuş şeklini gösterir. Örneğin; Fatiha suresinin dördüncü ayetinde yer alan “Malik” kelimesi resm-i hatt-ı Kur’ani olan hatt-ı Osmanî de elifsiz “MELİK”(M-L-K) şeklinde yazılmıştır. Yalnız elif yerine bir çıkmayla hem Melik hem de Malik şeklinde okunmasına imkân verilmiştir.

- Kıraat farklılığını gösteren kelimelerin sayısı binler değil yüzler de değildir. İşin erbabı olan tefsir ve kıraat alimleri bunları çok iyi bilirler.

- Abdullah b. Mesud’un mushafında var olduğu kabul edilen farklı kelimelerin sayısı iki elin parmağını geçmez. Kaldı ki, oradaki farklı kelimelerin bizzat Kur’an değil, anlaşılması için kendisinin bir açıklama olarak yazdığı ve daha sonra yanlışlıkla Kur’an’ın bir kelimesi olduğu zannedilmiştir. Örneğin, Karia suresinde yer alan “I’HN” kelimesinden sonra “SUF” kelimesinin yazılı olduğu iddia edilir. Bu iddia doğru olsa bile, bu bir açıklamadır; SUF; yün demektir. Ancak IHN çok kolay anlaşılmayan bir kelimedir. Bu konuda İslam alimleri eskiden beri açıklamalarda bulunmuş ve eserler yazmışlardır.

- Kıraat farklılıklarının önemli bir bölümü irab konusundadır. Yani, bir kelimenin ötre mi, üstün mü veya esre mi olduğu hususundadır. Bunların manaya etkisi olmakla beraber, hiçbir zaman kelimelerin farklılığı anlamına gelmez. (Geniş ve doğru bilgiler için bk. el-İtkan, Menahilu’l-İrfan, Mebahisu’l-Kur’an)

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere; soruda bir yandan “Biliyorsunuz bu Kur'anlar arasında binlerle ifade edilen kelime farklılıkları var?” ifadesi, diğer yandan “Kur'an’ın farklı kıraatleri arasındaki kelime farklılıkları tam olarak ne kadardır?” ifadesine yer verilmesi, zihinsel ciddi bir çelişkiyi göstermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun

BENZER SORULAR