Adak kurbanını kimlerin yiyemeyeceğinin delili nedir?

Tarih: 17.11.2017 - 01:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Adağı kesen ve ev halkı yiyemez mi?
- Yiyemeyeceğinin delilini verir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Adak kurbanı etinden sahibi ve en yakınlarının yiyemeyeceğine dair bir ayet veya hadis ifadesi yoktur.

Alimler, bu konuda “Ameller niyetlere göredir...” (Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155; Ebu Davud, Talak, 11) hadisinin umumi ifadesinden bu hükmü çıkarmışlardır. Şöyle ki;

Adak demek, sırf Allah rızası için kurban edilecek ve sadaka verilecek anlamına gelir. Bu niyetle kişi, söz konusu adağı kendi mülkiyetinden çıkarıp sırf Allah’ın mülkiyetine koymuş olur. Allah için olan şey demek, Allah’ın hoşnutluğu kazandıran şey demektir. Şüphesiz Allah’ın hoşnutluğu, rızası söz konu adağın O’nun adına verilmesidir. Bu ise, sahibinin ve nafakalarıyla yükümlü olduğu kimselerin bundan faydalanmamalarını gerektirir.

 Ayrıca, adak vacip olduğu için diğer bazı vaciplere kıyaslamışlardır. Örneğin, kişi vacip olan zekâtından ve ödemesi gereken kefaretinden yiyemediği gibi, vacip olan adaktan da yememesi gerekir.

Bununla beraber, Maliki ve bir kısım Şafii alimlerine göre, fakirlere verilmek üzere yapılan bir adaktan sahibi ve en yakınlarının yememesi hükmü olmakla beraber, mutlak olarak adanan bir adağın etinden bunların yemesinde bir sakınca yoktur. (bk. Tuhfetu’l-Mutaç, 0/363; Haşiyetu Esne’l-Metalib, 1/545; el-Mecmu, 8/417; Haşiyetu’d-Dessuki, 2/90)

İlave bilgi için tıklayınız:

Adak kurbanı hakkında bilgi verir misiniz; ne zaman kesmek gerekir ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun