Büyük küfür, küçük küfür diye bir şey var mı?

Tarih: 31.01.2019 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ayette geçen tağuta muhakeme, Allah'tan başkasına dua, istigase, kurban kesme gibi ibadetler büyük küfür mü yoksa küçük küfür müdür?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

“Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Onu tanımamaları kendilerine emredildiği halde tağutun önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları büsbütün saptırmanın yollarını arıyor.” (Nisa, 4/60)

Önceki âyette “Allah’a ve ahirete gerçekten iman edenlerin, anlaşmazlıkları Allah’a ve resulüne götürecekleri” ifade buyurulmuştu. Bu âyette ise “inandım” dedikleri halde gerçekten inanmayanların (münafıklar) anlaşmazlık çıktığında nasıl hareket ettikleri anlatılıyor ve onların şahsında âdeta bir iman testi yapılıyor.

Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in Medine hayatı başladığında bazı yahudiler menfaatleri icabı İslâm’ı kabul etmiş gibi göründüler. İlk münafıklar arasında bunlar da bulunduğu için “... senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenler” ifadesi kullanılmıştır.

"Küfür" kavramı ve küfür çeşitleri İslam alimleri tarafından farklı tasniflere tabi tutulmuş olmakla birlikte, büyük küfür, küçük küfür şeklindeki tasnife göre “dinden çıkaran küfüre büyük küfür veya küfrü ekber”; "dinden çıkarmayan küfüre de küçük küfür veya küfrü asgar” şeklindeki tasnif tercihe şayan bir tasnif değildir.

Mümin olduğunu ikrar eden veya fiilleriyle bunu gösteren kişilere, dünya hükümleri açısından mümin statüsü uygulanır.

Söz ve fiilleriyle küfür alâmetleri olabilecek tavırlar içine giren insanlar hakkında araştırma yapmadan onların küfürlerine hükmetmenin (tekfir), gerek kul hakkı gerekse toplum huzuru ve düzeni açısından sakıncalı sonuçlara yol açabilecek bir tutum olduğuna dikkat edilmelidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Tagutun hakemliğini kabul edene, küfür hükmü verilebilmesi için ...
Tevessül, ayet ve hadislere göre caiz midir?
Şahıs adına kurban kesmek.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun