15 ilaçtan 11'i evrim teorisi sayesinde mi üretiliyor?

Tarih: 01.11.2023 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu bilgi doğru mu?
- İlaçlar evrim sayesinde mi üretiliyor? Bu evrimi kanıtlar mı?
- İlaçlar nasıl evrim sayesinde üretilebilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu iddiaların gerçekle bir ilgisi yoktur. Bu tip görüşler yaratılışı ve yaratıcıyı doğru tanıyamamaktan kaynaklanıyor.

Böyle bir iddia, kütüphanedeki kitapların harflerinin birbirine benzemesinden hareketle, o kitapların evrimleşerek birbirinden meydana geldiğini ileri sürmek gibi bir iddiadır.

Bilindiği gibi bizim alfabede 29 harf vardır. Yani biz bütün kitaplardaki bilgileri bu harfleri kullanarak yazarız. Allah da kâinattaki varlıkları 118 elementten, yani atomlardan yazıyor. Bu elementlerin 10 tanesi hemen bütün varlıkların temelinde kullanılır. Bunlar makro elementler denir.

Mesela karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementler hemen bütün canlılarda temel elementlerdir.

Ayrıca bütün canlılarda, yani bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda görülen ortak hayat kanunları vardır. Mesela solunum, sindirim, boşaltım, büyüme, gelişme, farklılaşma ve hatta üreme kanunları böyledir.

Diğer taraftan güneş hayvanların ve insanların gözüne, hava ciğerlerine, besinler midelerine göre ayarlanmıştır.

İşte bütün bunlar, canlı ve cansız âlemi yaratanın tek olduğunu, yani Allah’ın vahdaniyetini gösterir.

Bilim insanları, hayvanlar ve insanlar arasında beslenme, solunum ve sindirim gibi kanunların benzerliğinden hareketle, bazı hayvanlara hastalık yapan mikropları enjekte edip, daha sonra o hastalığın tedavisi için gerekli ilaçları deneyerek hangi ilaçların hastalığın iyileşmesine sebep olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Elde ettikleri müsbet neticeleri insanlarda uyguluyorlar.

Evrimciler âdeta dürbünün tersinden bakar tarzda diyorlar ki, madem hayvanlar insanlarla benzer solunum, sindirim, boşaltım, gelişme ve farklılaşma kanunlarına tâbidirler. Demek ki insan da tesadüfen o hayvanlardan evrimleşerek kendiliğinden meydana gelmiştir.

Böyle bir yorum, aslında evrim düşüncesinin bittiğini, bilimsel, elle tutulur bir yönünün olmadığını ortaya koyuyor.

Şimdi hemen herkesin diğerlerinden farklı bir telefon numarası ve email adresi var. Yani bir nokta veya harfin bulunması ve noksan olması yeni bir adres ve farklı bir şahsı temsil ettiği gibi, her bir biyolojik farklı karakter yeni ve farklı bir canlı türü demektir.

İşte her bir canlı türünün de kendine has bir veya birden fazla karaktere sahip olması, onu farklı bir canlı kılmaktadır.

Dış şeklin benzer olması değil, esas olan ona yüklenen ve şifrelenen bilgidir.

Dış görünüşü aynı olan iki flaş diskin benzerliğinden dolayı içine de yüklenen bilginin aynı olduğu iddia edilebilir mi?

Ateist evrimcilerin iddiaları böyle bir öngörü. Onlar diyorlar ki, “Madem insanların kullandığı ilaçlar önce hayvanlarda deneniyor. Demek ki insan da o hayvanlardan evrimleşmiştir.” gibi bir safsata.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun