Şempanzelerin zekâda insana en yakın canlılar olduğu doğru mudur?

Tarih: 03.11.2011 - 10:30 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Bu evrimin delili midir? - Rabbimiz bizi Darwinizmle imtihan etmek istiyor olabilir mi?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsana zekâ itibariyle en yakın olan attır. Maymun insana anatomik yapı itibariyle benzerlik gösterir. 

Canlıların benzer olması ve dahası, DNA ve hücre yapılarının çok ortak noktalar ihtiva etmesi, evrime değil, yaratıcılarının bir olduğuna delildir. 

Biliyorsunuz, bütün bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda, büyüme, gelişme ve farklılaşma ve hatta üreme kanunları ortaktır. Solunum olayları ve havanın canlı bünyesinde kullanılması, bütün canlılarda aynı kanunlar çerçevesinde cereyan eder. En önemlisi de bütün canlılarda hücreler her an yenilenmekte, değişmekte, ölünceye kadar biyolojik değişiklikler devam etmektedir.

Bunları yerli yerinde yapabilmek ve idare edebilmek için, sonsuz bir ilim ve irade ile nihayetsiz bir kudrete ihtiyaç vardır. Bunu yapacak olan da onları ilk defa yaratan Allah’tır.

Bunlar tesadüf ve tabiatın işi olamaz.

Maymunla insanın zekâ yönünden bir kıyaslamasının yapılabilmesi için, her ikisinin de zekâ düzeylerinin tam olarak bilinmesi gerekir. Bunları ana hatlarıyla vermek mümkün ise de hakiki değerlerini ortaya koymak o kadar kolay değildir. 

Bazı araştırıcılar, insanın zekâ kapasitesinin ancak yüzde onunu kullanabildiğini ileri sürmektedirler. Zekânın ölçüsü, işlev ve fonksiyonu, bu sahadaki araştırıcıların konusudur. Bu konularda araştırma muhtemelen kıyamete kadar devam edecek, ama kimse işin sonuna vardığını iddia edemeyecektir. Çünkü bir bilinmeyeni çözdüğünüz zaman altında onlarca başka bilinmeyen konu çıkıyor. 

Kâinat baştan sona ilimle teçhiz edilmiş. İnsana düşen de bu kâinat kitabının açıklamasını yapıp, yaratıcısını tanıyarak hamd ile O’na kulluk ve secde etmektir.

Evrim teorisi ile daha çok ateizme dayalı pozitivist felsefeye, bilimi alet etmek isteyenler ilgileniyor, fazlaca ses ve gürültü çıkarıyor. Çünkü evrim felsefesini savunanlar, bir yaratıcıyı kabul etmiyor ve insanın ortaya çıkışını tesadüfe ve aşağı yapılı canlıların evrimine bağlıyor. 

Semavi dinler ise, her şeyin Allah’ın eseri ve sanatı olduğunu, bir atomun bile başıboş olmadığını, insanın doğrudan insan olarak en mükemmel şekilde yaratıldığını beyan ediyor. İnsanın yaratıcısına karşı kulluk ve ibadet yükümlülüğünün bulunduğunu, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu, insanın bütün yaptıklarından veya yapması gerekirken yapmadıklarından hesaba çekileceğini, ahrette mükâfat ve cezanın bulunduğunu bildiriyor.

İnsan her an her şeyle imtihan olmaktadır. Bilimsel bilgi adı altında evrim felsefesinin takdimi de günümüzde en büyük imtihanlardan birisidir. Pek çok insan, bilimin evrimi ispatladığı, dolayısıyla bir yaratıcının bulunmadığı şeklindeki propagandanın tesiri altında kalmaktadır. 

Zaten evrim teorisinin ısrarla müdafaa edilmesinin altında yatan gerçek de budur. Yani bir yaratıcının inkârı ve devreden çıkarılmasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun