Doğada atlama ve büyük sıçrama var mı?

Tarih: 21.06.2023 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı kimseler, doğada atlama ve büyük sıçrama vardır diyor, bu doğru mu?
- Darwin ise doğada atlama olmaz diyor.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Doğada tedrici yaratma yani yavaş yavaş gelişme ve farklılaşma da vardır, ilk defa yaratma anlamında atlama da vardır.

Burada bilinmesi gereken şudur: Doğada gelişme ve farklılaşmayı yapacak kimdir ve vasıfları ve özellikleri nelerdir? Bunlar bilinmeden kâinattaki varlıkların ortaya çıkması ve kaybolmasını anlamak mümkün değildir.

Soru: Fail, yani işi yapacak kimdir?

Cevap: İşi yapacak özne Allah’tır.

O zaman Allah’ın kâinattaki tasarrufu nasıldır? Yaratması ve öldürüp ortadan kaldırması nasıldır? Bunun bilinmesi gerekir.

Her şeyin bir tarifi olduğu gibi Allah’ın da bir tarifi vardır. O, doğmamıştır, doğrulmamıştır, yaratılmamıştır. Yaratılmış ne varsa mahluktur, ilah olamaz. Hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır. Ezelidir, ebedidir. Bütün sıfatları sonsuzdur. Görmesi, konuşması, yaratması, işitmesi sonsuzdur.

Kâinattaki tasarruf ve icraatı emirledir. Bir komutan “Yürü” emriyle bir askeri yürüttüğü gibi, aynı emirle bir orduyu da yürütür. Allah da “Ol” emriyle bir atomu yarattığı gibi aynı emirle bütün kâinatı yaratır. Onun tabiata koyduğu birtakım kanunlar vardır.

Canlılar âleminde bu kanunlardan bazıları görülür. Büyüme kanunu, solunum, sindirim, boşaltım, gelişme ve farklılaşma bu kanunlarından bazılarıdır. Bir elma çekirdeğinin filiz, fidan, ağaç ve meyveli ağaç şeklindeki gelişim ve farklılaşması tekâmül, yani kemale erme, olgun hâle gelme olarak ifade edilir. Bu tedrici, yani yavaş yavaş bir gelişmedir. Biyolojide buna ontojeni denir.

İnsan da aynı kanuna tabidir. Anne karnında döllenmiş ve zigot adı verilen yumurtadan cenin, bebek, çocuk, genç, delikanlı, orta yaşlı ve yaşlı safhaları da tekâmül kanunuyla ifade edilir.

Buradaki bütün gelişme ve farklılaşmalar yavaş ve hiç atlama olmadan devam eder.

Bir canlının yokluk âleminden varlık âlemine çıkarılışı da atlama ile yaratılıştır. Özellikle her bir türün ilk yaratılışı bu tarz bir yaratılıştır.

- Günümüzde atlama ile yani yoktan yaratılış var mıdır?

Evet, vardır. Atomlarda olmayan her bir özellik o canlı için yeniden yaratılan bir özelliktir. Mesela, bir kuşun bedeni atomlardan yaratılır. Buna inşa suretiyle yaratılış denir. Yani mevcut elementlerden yaratma. Bir de elementlerde olmayan o kuşun şekli, uçuş tarzı ve sesi gibi özellikleri yoktan yaratılmaktadır.

İnsanın da atomlardan meydana gelen bedeni inşa şeklinde bir tedrici yaratılıştır. Sesi ve şekli gibi özellikleri yoktan yaratılan özelliklerdir. Diğer taraftan atlama ile yeni türlerin yaratılması da mümkündür.

Sonuç olarak ister tedrici yani yavaş yavaş isterse bir anda herhangi bir türün yaratılışı olsun hepsinin faili yani yaratıcısı Allah’tır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 95
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun