Zina hakkında yüzük ve parmak misali var mı?

Tarih: 11.11.2020 - 16:30 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Peygamber Efendimiz (asm) zina hakkında yüzük ve parmak misalini vermiş midir?
- Zina suçunun gerçekleşmesi ve cezanın verilmesi için dört erkek şahidin olması ve bu şahitlerin her birinin, parmağın yüzüğe geçtiğini gördüğüm gibi gördüm demesi gerekir, deniliyor. Peygamber Efendimiz (asm) böyle bir benzetme yapmış mı?
- Fıkıh kitaplarında başka benzetmeler var mı?
- Varsa şahitlerin her birinin bu tür bir benzetme yapması şart mı?
- Zina ederken gördüm demesi yeterli değil mi şahitlik için?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sorudaki şekliyle bir hadise rastlayamadık.

Ancak meşhur Maiz olayında Peygamber Efendimiz (asm) kendisine “Bir göz sürme fırçasının, sürme kabına girdiği veya bir ipin kuyuya girdiği gibi mi bu işi yaptınız?” diye sormuş ve “Evet” cevabını aldığı için de ona had cezasını tatbik etmiştir. (İbn Kudame, el-Muğni, 9/70)

Bazı alimlere göre, şahitlerin “Zina ederken gördüm." demeleri yeterlidir. (bk. el-Mevsuatu’l-Fıkhıye el-Kuveytiye, 2/226)

Diğer bir kısım alimlere göre, zinanın bizzat şeklinin tasvir edilmesi gerekir. Bu alimlerin delili yukarıda zikredilen Maiz hadisidir. Çünkü ikrarda böyle bir tasvir gerekli ise, şahitlikte daha da gerekli olması lazımdır. (el-Muğni, a.g.y)

Ayrıca Hz. Osman da zina şahitlerinin tasvir yapmalarını istemiş ve “şehadet parmağını halka yaptığı sol elinin parmaklarına geçirerek” fiilen de göstermiştir. (bk. Beyhaki, es-Sünenü’l-kübra, 8/402)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun