Esir kadınla ilişkiye girene hangi ceza verilir?

Tarih: 25.08.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ehli sünnete göre esirlere tecavüz yasaktır, benim bildiğime göre.
- İslam’da ganimetler bölüşülmeden yani henüz esirler cariye olarak dağıtılmadan, bir mücahit o esirle ilişkiye girse, İslam hukukunda ne uygulanır ceza olarak?
- Günümüzde cariyelik olmadığına göre, esire tecavüz eden kişiye, hür bir kadına tecavüz edilmiş gibi ceza verilebilir mi?
(Kaynak belirtirseniz sevinirim)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, esir kadına tecavüz eden askere, zina haddi veya ölüm cezası verilebilir.

Günümüzde kölelik ve cariyelik yoktur, esir erkek ve kadın sadece esirdir ve esir muamelesi görür.

Cariyeliğin olduğu dönemlerde, müminlerin mülkiyetinde olan köle ve cariyelerle ilgili hükümler ve uygulamalara, maksatları ve alınan tedbirler açısından bakıldığında, zaman içinde bunların tamamen hürriyete kavuşmalarının hedeflendiği anlaşılmaktadır. Bu sonuç hasıl oluncaya kadar da onlara birer emanet gibi davranılması, (yediğinden yedirmek, giydiğinden giydirmek, eziyet etmemek, ezmemek, hakaret etmemek, dövmemek…) istenmiştir.

Müslümanların tarihinde bazı zamanlarda hem İslami savaş kuralları az da olsa çiğnenmiş hem de esirlere (köle ve cariyelere) yapılan muamelede kırmızı çizgilere zaman zaman riayet edilmemiştir. Kölelerin zaman içinde hürriyete kavuşmaları hedefi de ihmal edilmiş, bu yüzden köleleştirme ve kölelik uzunca süre devam etmiştir. Uluslararası sözleşmelerde ve uygulamalarda, insan hakları bağlamında savaş esirleri ile ilgili olanları, İslam devletinin de kabul etmesinin önünde hiçbir engel yoktur; bu sebeple İslam ülkelerinde de kölelik, cariyelik sona ermiştir.

Cariyeliğin olduğu dönemlerde soruda geçen konuya verilen hükümler şöyledir:

Hanefi ve Şafii mezhebine göre, esir kadınla cinsel ilişkiye giren kişiye zina haddi uygulanmaz, tazir cezası verilir. Çünkü her ne kadar ganimetin taksimatı yapılmadığı için söz konusu cariyenin kime ait olduğu belli değildir. Ancak genel olarak bu mücahidin de bu cariyede hakkı vardır. Bu ise cezanın kaldırılmasını öngören “Şüphe varsa, hadleri / cezaları tatbik etmeyin.” (Münavi, Feyzu'l-Kadir 1, 227). manasındaki hadis-i şerifin emri gereğince, haddin tatbik edilmemesi gerekir.

Bununla beraber, yaptığı şey günah olduğundan, hakimin uygun göreceği bir tazir cezası verilir.

Tazir cezası, suçlunun durumuna ve suçun niteliğine göre ağır söz, hapis, dayak, ölüm gibi hakimin uygun göreceği cezalardır.

Buna göre, esir bir kadına tecavüz eden kişiye, tazir cezası kapsamında ölüm cezası da verilebilir.

İmam Malik ve Ebu Sevr’e göre ise esir bir kadına tecavüz eden kişiye HAD cezası tatbik edilir. Çünkü burada haram olduğunu bildiği halde böyle bir zina cürmü işlenmiştir. (bk. İbn Kudame, el-Muğni, 9/324)

Not:

İslam devleti, esir kadına tecavüz eden askere zina cezası veya doğrudan ölüm cezası verileceğini kanun haline getirip, bu suçu işleyene zina haddi verebileceği gibi idam da edebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun