Efendiler kölelerine had cezası uygulamakta serbest mi?

Tarih: 30.07.2023 - 20:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yani devlet başkanının izni olmadan kendi kölesine ceza verilebilir miydi?
- Ben öyle olduğunu gördüm. Buna göre bu toplumda kargaşaya yol açmaz mı?
- O zaman haksız yere öldürüp şu suçu işledi bu yüzden öldürdüm gibi bahanelerle gelinebilir, tam adalet nasıl sağlanıyordu?
- Şahit şartı var mıydı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, kölelik ve cariyelik İslam’ın getirmediği, ama önce ıslah ettiği ve zamanla tamamen kalkmasını hedeflediği bir statü idi; dünya milletlerinin de aynı noktaya gelmeleri sonunda geri dönüşsüz olarak tarihe karıştı.

İslam hukukunda had ve cezaların uygulanması ancak resmi devlet yetkilileri tarafından yapılır. Çünkü herhangi bir cezanın tatbik edilmesi için ilk olarak suçun tespit edilmesi, sonra da bu cezayı veren merciin buna gücünün yetmesi şarttır.

Kölenin efendisi dahil eğer bu iş fertlere bırakılırsa, toplumda anarşi meydana gelir ve ıslahtan ziyade fitne-fesat meydan alır. (bk. Fetava’l-lecneti’d-daime, 1/552).

- Devlet reisinin veya mahkemenin izni olmadan had, tazir, kısas gibi cezaların uygulanması fertler için caiz değildir. (bk. el-Mevsuatu’l-fıkhıyetu’l-Küveytiye, 14/72)

- Meallerini vereceğimiz bazı hadislerden konuyu anlamaya çalışmakta fayda vardır:

"Kim kölesine tokat atar veya onu döverse, kefareti o köleyi azad etmesidir." (Müslim, Eymân 29, hadis no: 1657)

- İslam hukukuna göre, köle, had cezasını gerektiren bir suç işlediği zaman hür olan kimselere göre, cezanın yarısını çeker. Mesela; zinada bekâr köleye, hür kimselere verilen cezanın (bk. Nur, 24/2) yarısı verilir. (Nisâ, 4/2)

- Köle ve cariye, evli de olsa muhsan sayılmaz ve onlara zinada recm cezası uygulanmaz. Keza, kölelere zina iftirası (kazf) suçunda hürlere verilen cezanın yarısı verilir. (bk. Nur, 24/4)

 “İnsanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik; hainlerden taraf olma!” (Nisa, 4/105)

mealindeki ayette İslam toplumunda tatbik edilen bütün hükümlerin Allah’ın gösterdiği şekilde olmasının gerekli olduğuna vurgu yapılmıştır.

Allah’ın göstermesi ise, Kuran ve Sünnet penceresinden talim edilenlerdir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kölelik bitti mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 75
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun