Siyahiler cehennem için mi yaratılmıştır?

Tarih: 16.07.2023 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ebu'd Derda', Allah'ın elçisinin şöyle dediğini bildirdi:
"Allah, Adem'i yarattığında sağ omzuna vurdu ve yavrularını küçük karıncalar gibi bembeyaz çıkardı. Ve sol omzuna vurdu ve zürriyetini kara kömür gibi siyah çıkardı. Sonra sağındaki gruba, "Cennete git, umurumda değil" dedi ve sol omzundaki gruba, "Cehenneme git, umurumda değil" dedi. (Reference : Mishkat al-Masabih 119 In-book reference : Book 1, Hadith 112)
- Bu hadisi açıklar mısınız, hasenmiş?
- Bunu kullanarak İslam'ın ırkçılık yaptığını söylüyorlar, ama bu İslam'ın prensipleriyle çelişmez mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadiste geçen siyahlık, dünyadaki bedensel renk ve ırk anlamında değil, ruhun iman ve imansızlığı anlamındadır. İmanı olan ruh elmas gibidir, imanı olmayan ruh ise kömür gibidir.

Demek ki, hadis-i şerifin ırkla ve renkle bir ilgisi yoktur.

Bu kısa bilgiden sonra detaya gelince:

İlgili hadis için (bk. Ahmed b. Hanbel, h.no: 27488; Mişkâtu’l-Mesabih, s. 119) 

İmam Ahmed, Bezzar ve Taberani’nin zikrettiği bu hadis rivayeti sahihtir. (bk. Heysemi, Mecmau’z-zevaid, 7/185).

Bu hadiste, dünyadaki soylar, ırklar ve renkler nazara verilmemiştir. Burada Allah’ın ezeli ilminde kimin cennete kimin cehenneme gideceğinin belli olduğuna işaret edilmiştir. Cennete gideceklerin yüzleri, bedenleri bembeyaz parlarken, cehennemlik olanların yüzleri, bedenleri ise kapkaradır.

Hadiste “kömür gibi” sözcüğü, tasvir edilen bu siyahlığın cehennemliklerle ilgili olduğunun açık göstergesidir. 

“Güzel iş yapanlara daha güzeli, bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır, kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Kötülük işleyenler ise, yaptıkları kötülük kadar ceza görürler. Kendilerini bir zillettir kaplayacak. Onları Allah'ın bu cezasından kurtaracak bir kimse yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gece parçalarıyla kaplanmıştır. İşte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardı.” (Yunus, 10/26-27)

mealindeki ayetlerde tasvir edilenlerin cennet ve cehennem ehli kimseler olduğu açıktır.

- Meşhur Veda hutbesinde Peygamber Efendimizin (asm) irad buyurduğu uzun bir hitabesinde şu ifadelerine bakmak konumuza yeterli ışık tutmaktadır:

“Ey insanlar! Biliniz ki rabbiniz birdir, atanız da birdir. Bütün insanlar Âdem’den gelmiş, Âdem de topraktan yaratılmıştır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir.” (Müsned, 7/307, 330, 376; Buhari, Ḥac, 132)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun