Kölelik bitti mi?

Tarih: 01.05.2023 - 11:24 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam’ın yumuşak karnı sanılıyor ve İslam düşmanları ile İslamofobi bayraktarları bu konuları ısıtıp ısıtıp masaya getiriyorlar. Bunların makul ve ikna edici, yanlış anlamaları düzeltici cevapları birkaç asırdır verildiği ve Müslümanların bu konuda dertlerinin bulunmadığı, İslam’ı öğrenen her yaşta ve başta gayrimüslimin hidayete kavuşmakta tereddüt etmediği ortada iken, bu ve benzeri konulardan medet umanların elleri boş çıkmaya devam edecektir.

Son günlerde birkaç soru bu konuya ait idi ve “İslam niçin köleliği kaldırmadı?” diye soruluyordu.

Bu sorunun cevabı için sitemizde birçok cevap var, onlara baklılabilir.

Burada bir özet verelim:

Eğer Müslümanlar kölelik konusunda İslam’ın hedefini doğru anlayıp uygulasalardı, iki sebeple İslam toplumunda ve belki dünyada köle kalmazdı:

1. Biraz sonra açıklayacağımız azat etme yollarıyla,

2. İslam devletinin öncülüğünde bütün dünyada, -hangi sebeple olursa olsun- köleleştirmenin kaldırılması konusunda yapılacak bir antlaşma ile. Bu antlaşma yapılınca misilleme gerekliliği de ortadan kalkacak, kaynak kalmayacaktı.

İslam’ın köle ve cariyeleri, toplum hayatında bir kaosa meydan vermeden hürriyete kavuşturmak için aldığı tedbirler, koyduğu hükümler, bulduğu çareler özetle şöyledir:

1. Sayısız ayet ve hadislerde Allah rızası için köle azat etmenin fazileti, sevabı, güzel karşılığı dile getirilmiş, Müslümanlar buna teşvik edilmiştir.

2. Köle ve cariyelere karşı davranış konusunda önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Hadislerde:
- “Yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, ağır yük yüklemeyin…” (Buhârî, Itk, 15)
- “Kim kölesinin yüzüne bir tokat atsa veyahut onu dövse, onun kefareti köleyi azat etmesidir.” (Ebu-Davud, no: 5168)
buyurulur.

3. Kaza yoluyla ölüme sebep olmanın kefareti (manevi cezası) köle azat etmektir.

4. Yemin bozmanın bir kefareti de köle azat etmektir.

5. Zıhar denilen ve kişinin karısına yaklaşmamak üzere yemin etmesi mahiyetinde olan davranışın kefareti köle azat etmektir.

6. Zekâtın sarf yerlerinden biri de kölelerin hürriyete kavuşmalarına aittir.

7. Çalışarak veya başka yollardan elde ederek bedelini ödemek suretiyle hürriyete kavuşmak isteyen bir kölenin bu teklifinin kabul edilmesi ve ona mali yardımda bulunulması emredilmiştir.

8. Bir kimse köle azat etmeyi adarsa (adak), maksadına ulaşınca köle azat etmesi gerekli kılınmıştır.

Bir yandan kaynağın teke indirilmesi ve bunun da mecburi olmaması (yönetimin takdirine bırakılması), diğer yandan mevcut köleleri hürriyete kavuşturmak için kimileri mecburi, kimileri teşvik edilmiş yolların bulunması -eğer gereği yerine getirilseydi- İslam toplumunda asırlarca öncesinden köle ve cariye kalmazdı.

Peki, ne yapılmış, Müslümanlar ne yapmışlar?

- Köleleştirme yollarını (kaynağı) meşru olmayan şekilleriyle çoğaltmışlar,

- Köle ve cariyelere iyi (sünnete uygun) davranmamışlar,

- Azat etme yollarını işletmemişler.

Asırlarca sonra köleliğin kâğıt üzerinde de olsa kaldırılması, İslam’ın hedeflerinden birinin gerçekleşmesi olmuştur.

Peki, bugün kölelik yok mu?

Dünyanın her yerinde kölelik hâlâ yoğun bir şekilde devam ediyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü, günümüzde dünya üzerinde 30 milyona yakın köle olduğuna verilerinde yer veriyor.

Yine Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre dünyada yaklaşık 1 milyon 200 bin kadın ve kız çocuğu zorla alıkonulup para karşılığı kaçakçılar ve fuhuş çeteleri tarafından satılıyor. Tecavüz ve işkenceye her dakika maruz kalan kadınların sayısı gün geçtikçe artıyor…

İnsan kaçakçılığından farklı bir kavram olan göçmen kaçakçılığında, göçmen ve suç örgütü arasındaki ilişki sınır geçildikten sonra sona ererken, insan kaçakçılığında zorla alıkonma devam etmektedir. Günümüzün en önemli sorunlarının biri olan yasa dışı göçmen kaçakçılığı, birçok insanın kaçakçılık esnasında batan gemilerde hayatını kaybetmesi ile sonuçlanıyor.

Köleliğin yasaklanışının üzerinden uzun yıllar geçtiği ise tamamen bir yalandan ibaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun