Kafirler ya da gayrimüslimler Kuran’a dokunabilir mi?

Tarih: 06.12.2016 - 08:13 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran’a yalnız temizlenenlerin dokunabileceğini biliyoruz. Peki bir kafir ya da gayrimüslim Kuranı okumak isterse ona dokunamaz mı?
- Belki okuyup iman edecek. Bir şeyle tutup okuyabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kâfirlerin Mushafa dokunmalarına imkân vermek caiz değildir. Ancak -Hirakl’e gönderilen Nebevi mektupta olduğu gibi- birkaç ayetin içinde yer aldığı kitap veya mektup yahut da tercümesi ellerine verilebilir. (bk. Merkezu’l-fetva, rakam: 34457)

- Alimlerin büyük çoğunluğu, İbn Hazm’ın “Hirakl’e gönderilen mektubu Kafirlerin Mushafa dokunabileceklerine dair görüşünü" birkaç ayetin içinde yer aldığı kitap veya mektubun Mushaf olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, reddetmişlerdir. (bk. Bedaiu’s-sanai’,1/33; Muğni’l-muhtaç, 1/36; el-Muğni, 1/168)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun