Zina eden kadın bakire mi sayılır?

Tarih: 22.02.2015 - 14:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Daha önce size bir soru göndermiştim. Bir kadına bakire olup olmadığı sorulmaz, dediniz. Peki Kütübu Sitte de geçen bir Hadisi Şerifte 6601 - İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor:
"Ensardan bir erkek, Beliclan`dan bir kadınla evlendi ve zifaf yapıp, kadının yanında geceyi geçirdi. Sabah olunca: "Ben bu kadını bakire bulmadım!" dedi. Durum Resulullah aleyhissalatu vesselam`a intikal ettirildi. Resulullah, kızı çağırtıp meseleyi sordu. Kadın: "Hayır! Ben bakire idim!" dedi. Aleyhissalatu vesselam`ın emri üzerine müla`ane yaptılar. (Koca) kadına mehrini verdi."
- Böyle bir durum anlatılıyor. Eğer bakire olup olmadığı sorulmaz ise neden böyle bir boşanmanın sebebi sayılıyor. Üstelik lanetleşerek boşanma!...
- Eğer kadın evlilikle değil de zina ile bekaretini bozulmuş varsayalım, bu durumda; 
1. Zina eden kadın bakire mi sayılır?
2. Eğer öyle ise kadının gerdek gecesi bakire olmadığının anlaşılması üzerine Resulullah kadının bekaretinin evlilikle değil de zina ile bozulduğunu düşünmemiş midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadisi İbn Mace rivayet etmiştir. (Talak, 27/ h. no: 2070)

- İbn Mace’nin bu rivayetinin zayıf olduğu bildirilmiştir. (bk İbn Mace, a.g.y/talik)

- Heysemi, Bezzar’ın yaptığı rivayetin senedinde yer alan ravilerin sika/sağlam olduğunu bildirmiştir. (Mecmau’z-Zvevaid, h. no: 7843)

Fakat Bezzar’ın kendisi, “Bu rivayeti yalnız bu vecihten biliyoruz” demek suretiyle rivayetin zayıflığına işaret etmiştir. (bk. Müsnedu el-Bezzar, h. no: 5100)

Hadisin konumunu belirttikten sonra, artık iki sorunuza cevap verebiliriz:

1. “Zina eden kadın bakire mi sayılır?” sorusu:

Hayır zina eden kadın bakire sayılmaz. Hadis rivayetinde buna delalet eden hiç bir şey yoktur.

2. “Eğer öyle ise, kadının gerdek gecesi bakire olmadığının anlaşılması üzerine Resulullah kadının bekaretinin evlilikle değil de zina ile bozulduğunu düşünmemiş miydi?” sorusu:

Burada mesele, bakireliğin nasıl bozulduğu değil, bozulup bozulmadığıyla ilgilidir. Çünkü, ortada bir iddia var; erkek eşinin bakire olmadığını dolayısıyla da zina ettiğini iddia etmiştir. Kadın da bunu kabul etmemiştir.

- Hz. Peygamber (asm) şayet böyle bir konuda hüküm vermişse, Allah’ın kitabına göre vermiştir. Allah şöyle buyurmuştur:

“Kendi eşlerini zina etmekle suçlayıp da kendilerinden başka şahit bulamayan kocalara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söylediğine dair dört defa Allah adına yemin etmektir. Beşinci defada ise, yalan söylediği takdirde Allah’ın lanetinin kendi üzerine olmasını ister. Suçlanan kadının da kocasının bu suçlamasında yalancı olduğuna dair Allah adına dört defa yemin etmesi kendisinden cezayı kaldırır. O da beşinci defada, kocasının doğru söylemesi halinde, Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını ister.” (Nur, 24/6-9)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun