Kıyamet günü kişi, cehennemde perişan olmuş babasını... hadisi sahih mi?

Tarih: 12.09.2017 - 00:16 | Güncelleme:

Soru Detayı

"​Kıyamet günü kişi, cehennemde perişan olmuş babasını elinden tutup cennete sokmak isteyecek. ''Cennete müşrik olan giremez. Allah cenneti müşriklere yasak etmiştir.'' diye bir ses duyacak. Adam; ''Ey Rabbim! Bu benim babamdır. (Üç kere tekrar ederek) haykıracak. Bunun üzerine babası çirkin bir şekle sokulacak. Dayanılmaz fena koku etrafa saçacak ve nihayet çocuğu onu terk edecek."
- Ramuz el-Ehadis, 4455’de geçen hadis sahih midir?
- Kaynağı nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadisin metni için bk. Hâkim, 4/631; Ebu Yala, 2/315; Kenzu’l-Ummal, 11/488.

Not: Bu hadisin sonunda “Sahabe bu şahsın Hz. İbrahim olduğunu düşünüyorlardı.” notu da düşülmüştür.

Bu hadisin senedinin sahih olduğu bildirilmiştir.

Hâkim bu hadis rivayetinin “Buhari, Müslim şartlarına uygun olduğunu” belirtmiş, Zehebi de bunu tasdik etmiştir. (bk. Hâkim, a.g.y)

Hafiz Heysemi, özellikle Ebu Yala ve Bezzar’ın rivayetlerindeki senedin ravilerinin, Buhari’de yer alan ravilerden olduğunu bildirmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 1/118)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun