Bir kimsenin duasıyla ölen silahıyla ölen gibidir, hadisini açıklar mısınız?

Tarih: 02.04.2019 - 20:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnternette dolaşırken böyle bir hadise rastladım. Yakın zamanda benzer bir olay yaşadım.
- Bir insanın beddua ederek kendine zararı olmamış birisinin ölümüne sebep olması mümkün müdür?
- Bu kimse ahirette katil muamelesi mi görür?
- Bir insanın bu şekilde ölmesi ve beddua edenin mesuliyet altında kalması söz konusu mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Dua müminin silahı olduğuna dair rivayetlerin en sahih olanı, Hz. Ali’nin Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'den aktardığı şu hadistir:

Dua müminin silahı, dinin direği, gökler ve yerin nurudur.” (Ebu Yala, Müsned, h.no: 439; Hâkim, el-Müstedrek h.no: 1812)

Ancak bu hadisin sıhhati konusunda farklı yorumlar yapılmıştır.

Hâkim’e göre, bu hadis sahihtir. (bk. el-Müstedrek h.no:1812).

Hafız Heysemi ise, bu hadis için zayıf demiştir. (Mecmau’z-Zevaid, h.no: 17198)

Bu farklı yorumların sebebi, senedinde bulunan “Muhammed b. el-Hasan” ismindeki ravinin durumudur. Bunun hangi Muhammed olduğu zayıf olan mı sağlam olan kişi mi olduğu konusunda farklı yorumlar, farklı hükümlere sebep olmuştur. Zehebi’nin, Hakimin değerlendirmesine karşı ses çıkarmaması da onun söylediklerinin doğru olma ihtimalini güçlendirmektedir.

- Dua bir silahtır. Eskiden beri hem dua hem beddua şeklinde bir silah gibi istimal edilmiştir. Hz. Nuh’un Kafirlere bedduası (Nuh, 71/26), Hz. Muhammed (asm)’in Kureyşlilere yaptığı bedduası (Buhari, 2932) meşhurdur.

- Bununla beraber, umumi olarak kafirlere beddua etmek caiz olmakla beraber, belli şahıslara beddua etmek, lanetlemek vs. alimlerin büyük çoğunluğuna göre caiz değildir. Çünkü, şahıs olarak bir kafir daha sonra mümin olabilir..

- Belli bir kafire beddua etmek, lanetlemek doğru olmadığına göre, bizzat mümin olan bir kimseye beddua etmek daha da caiz olmaz. Özellikle hoşuna gitmeyen bir müminin ölmesi için kahır ile beddua etmek Hz. Peygamber (asm)’in öğretilerinde yoktur.

- “Şayet bir kimse bir müminin ölmesi için dua etse ve adam da ölse, dua eden kâtil olur mu?” şeklindeki soruya gelince;

- Böyle bir konuya rastlayamadık. Ne Arapça, ne Türkçe internette de bulamadık.

- Kaynaklarda bu konuyla ilgili bir açıklamaya rastlayamadık. Bununla beraber kasten, hataen öldürme konusunun geçtiği fıkıh kaynaklarında “beddua” örneğinin yer almaması, bedduacı kimsenin katil sayılmadığının ipuçlarını vermektedir. (bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 7/531-650)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun