Allah'tan başka bir şeye çağırıp (ondan medet beklediği halde) ölen ateşe girer, diye bir hadis var mı?

Tarih: 10.10.2018 - 20:13 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Kim Allah'tan başka bir şeye çağırıp (ondan medet beklediği halde) ölürse, ateşe girer."
- Böyle bir hadis var mıdır varsa ne demek istiyor?
- Burada alimlerden evliyalardan meded istemeyi mi bahsediyor açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadisin kaynağı için bk. Buhari, Tefsir, 18, h.no: 4497.

İmam Buhari, bu hadîsi, Sahîh’inin “Tefsîr” babında ve “İnsanlar içinde Allah’tan başkasını (O’na) ortak edinen kimseler vardır.” (Bakara, 2/165) ayetinin açıklamasında rivayet etmiştir.

Bu hadisin anlamı şudur:

Kim Allah’tan başka bir varlığa, çeşit çeşit putlara taparsa cehenneme girer. Hadisin metninde geçen “yed’û” fiili meded beklemekten ziyade tapmak, ibadet etmek manasına gelir. Nitekim, bu konudaki rivayetlerin bir kısmında, bu fiil yerine, açıkça “yüşrikü” (şirk koşma) fiili kullanılmıştır. (bk. İbn Hacer, 3/111; el-Ayni, 8/5)

Keza, sahih bir rivayette, Hz. Peygamber (asm) en büyük günahı tanımlarken;

“ أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا” (Allah’a ortak koşmandır) buyurmuştur. Yani burada da “yed’û” kelimesi, tapma, ibadet etme anlamında kullanılmıştır. (bk. İbn Battal, 8/491)

- Şüphesiz, bu kelime, yalvarıp yakarmak anlamına da gelir. Fakat bu da tapmak manasında yalvarmaktır. Yoksa insanlar her zaman bazı konularda birbirine yalvarıyorlar. Ve buna kimse şirk diyemez.

Ayrıca, sorudaki “ondan medet beklediği haldeşeklinde (...) parantez içine alınan ifade, yorumcunun kafasında öngördüğü bir şeydir. Hadiste, öyle bir beklenti işareti yoktur.

“Allah ile birlikte başka bir ilahı çağırma (yalvarıp yakarma). O takdirde azap görenlerden olursun.” (Şuara, 26/213)

mealindeki ayette de “dua / davet” kavramı meallerde çağırma, yalvarıp yakarma şeklinde mana verilmiştir.

 - Medet beklemek, bir tevessül konusudur. Sitemizde bu konuda açıklayıcı bilgiler vardır...

İlave bilgi için tıklayınız:

Tevessül, ayet ve hadislere göre caiz midir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun