"Çölde yalnız kalan kimse, bir şey kaybederse, …" hadisi sahih midir?

Tarih: 19.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Çölde yalnız kalan kimse, bir şey kaybederse, 'Ey Allah'ın kulları bana yardım edin!' desin; çünkü Allah'ın, sizin göremediğiniz kulları vardır."
- Bu hadis sahih midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadisi, Abdullah b. Mesud rivayet etmiştir. Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurdu:

“Issız bir arazide, birinizin hayvanı ürküp kaçarsa, 'Ey Allah’ın kulları, onu tutun. Ey Allah’ın kulları! onu tutun.' diye çağrıda bulunsun. Çünkü Allah’ın yeryüzünde hazır olan kulları vardır, onu sizin için tutup alıkoyacaklar." (bk. Macmau’z-Zevaid, 10/132).

Ebu Yala ve Taberanî’nin aktardığı bu hadisin bir ravisi zayıftır. (bk. a.g.e).

Benzer bir hadisi de, Utbe b. Gazvan anlatıyor: Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Sizden bir kimse, ıssız bir yerde bir şeyini kaybetse veya (herhangi bir konuda) bir yardım almak istese, ‘Ey Allah’ın kulları! Bana yardım edin.’ desin. Çünkü bizim göremediğimiz Allah’ın kulları vardır. Muhakkak ki bu tecrübeyle sabit olmuş bir gerçektir.”

Taberanî’nin rivayet ettiği bu hadisin ravilerinin bazılarında biraz zayıflık olsa bile, hepsi de -hadis otoriteleri tarafından- güvenilir kabul edilmiştir. Ancak, senedinde bir inkıta / kopukluk vardır. (bk. Macmau’z-Zevaid, 10/132).

Evvela, hiç kimse bu hadislerin mevzu olduğunu söylememiştir.

İkincisi, bu konuda gelen daha başka rivayetler de vardır. Biraz zayıf da olsalar, toplamından sağlam bir haber görüntüsünü algılamak mümkündür.

Ehl-i sünnet alimlerine göre, vesilelikten öteye geçmemek şartıyla, tevessül etmek caizdir. Tevessülü tamamen haram sayanlar, Haricîler ve onları taklit eden zihniyetlerdir.

Meleklerin insanları koruduğu bilgisi bizzat Kur’an’da vardır. Aşağıda mealini verdiğimiz ayette bu gerçeğe işaret edilmiştir:

“O insanın önünde ve ardında devamlı suretle nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar, Allah’ın emrinden ötürü, onu koruyup kollarlar.” (Rad, 13/11)

Meleklerin koruması şirk olmadığı gibi, başka mahlukların yardımları da, korumaları da şirk olmaması gerekir. Yeter ki, bunları vesilelikten, sebeplikten, yaratıcılık vasfına çıkarmayalım. Çünkü, “kâinatta Allah’tan başka hakikî müessirin olmadığı” gerçeği, imanımızın gereğidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Dua ederken vesile kılmak, evliyalardan medet istemek hakkında.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun