Ümmetim dalâlet üzerinde toplanmaz, hadisinin kaynağı ve sıhhat derecesi nedir?

Tarih: 06.04.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Taberanî’nin İbn Ömer’den naklettiğine göre Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurdu:

“Ümmetim asla dalalet üzerinde birleşmez. O halde cemaatin (ümmetin çoğunluğunu teşkil eden Ehl-i sünnetin) içinde kalmaya dikkat edin. Çünkü Allah’ın eli cemaatin üzerindedir.” Heysemî hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.(bk. Zevaid, 5/218).

Bu hadiste vurgulanan husus, (ümmetten hiç kimsenin dalalete düşmeyeceğini değil), ümmetin (özellikle fetva makamında olan alimlerinin) top yekûnu veya büyük çoğunluğunun dalalet üzerinde birleşmeyeceğidir.

İlave bilgi için tıklayınız..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun