Peygamberimizin cemaati terk edenleri lanetlediğine işaret eden bir hadis var mıdır?

Tarih: 24.08.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Varsa ne demektir; nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili "lanet" sözcüğünün geçtiği bir rivayete rastlayamadık. Ancak, cemaatten ayrılmanın zararına işaret eden hadisler vardır. Mesela;

İbn Ömer’den aktarıldığına göre, Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

“Allah ümmetimi dalalette birleştirmez (dalalette birleşmelerine izin vermez). Allah’ın (yardım) eli cemaatin üzerindedir. Cemaatten ayrılan ateşe ayrılmış olur.” (Tirmizî, Fiten, 7).

Diğer bir rivayet:

“Cemaatten bir karış kadar ayrılan kimse İslam’ın boyunduruğunu boynundan çıkarmış olur.” (Tirmizî, Emsal, 3).

Diğer bir hadis rivayetinde ise şu ifadelere yer verilmiştir: 

“Ümmetim yetmiş iki fırkaya ayrılır, onlardan sadece biri kurtuluş ehlidir.” dedi. Bunların kimler olduğu sorusuna karşılık ise, “Bunlar cemaatte olanlardır” buyurdu.(Ahmed b. Hanbel, 3/145; Zevaid, 6/226).

Tirmizî’nin rivâyetinde ise şöyle buyurulmaktadır:

“İsrailoğulları yetmiş iki fırkaya ayrılmıştır. Ümmetim ise yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bir tanesi hariç, bunların tamamı ateştedir.” Sahâbîler, “Yâ Resûlüllah! O kurtuluşa eren fırka kimlerdir?” diye sorunca, Resûlüllah (a.s.m.) Efendimiz şöyle buyurdu: “Benim ve ashâbımın yolunda olanlardır.” (Tirmizî, Îman, 18)

Cemaat demek, İslam ümmetinin ekserisinin oluşturduğu topluluk demektir. “Ehl-i sünnet ve’l-cemaat” ifadesi bu manayı anlatmak üzere kullanılmaktadır.

Şüphesiz İslam ümmetinden maksat, -özellikle sahabe, tabiîn ve tebeitabiînden- işin ehli olan ilim adamlardır. Nitekim Tirmizî’nin bildirdiğine göre, İslam alimleri ilgili hadiste yer alan “camaat” sözcüğünü, “fıkıh, ilim ve hadis alimleri” olarak değerlendirmişlerdir.(bk. Tirmizî, Fiten, 7).

“Ümmetim dalalette asla birleşmez. O halde cemaate bağlı kalmaya dikkat edin. Şunu iyi bilin ki, Allah’ın (yardım) eli cemaatin üzerindedir.” (Zevaid, 5/218).

İlave bilgi için tıklayınız:

Cemaat..

Kim cemaatten ayrılırsa, cahiliye ölümü ile ölür, hadisi ne demektir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun