Elbisesini, başkasının evinde çıkaran kadın, Allah ile kendi arasındaki perdeyi yırtmış olur, diye bir hadis var mı?

Tarih: 12.10.2014 - 12:47 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ramuzul Ehadis'te bir hadis-i serif geçiyor. "Hangi kadın ki, elbisesini, kocasınınkinden başka bir evde çıkarırsa, Allah'la kendi arasındaki perdeyi yırtmış olur." Ravi: Hz. Aişe (r. anha) (Ramuzul ehadis sy 179)
- Bu hadis-i şerifin kaynağını, tevili yahut tefsirini şerhini tam olarak ne kastedildiğini öğrenmek istiyorum?.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu hadis rivayeti hadis kaynaklarında geçmektedir. (bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, müessetu’r-Risale, 1421/2001, 40/168; Taberani, evsat, 7/100;  Hâkim, 4/321)

- Müsned’i tahkik edip bastıran Şuayb el-Aranut, Adil Mürşit ve diğerleri, İbn Hanbel’deki bu hadisin “hasen” olduğunu belirtmişlerdir. (bk.Müsned, tahkikli baskı, a.y)

- Hâkim ise, Hz. Aişe’den yaptığı bu rivayetin Buhari ve Müslim’in şartlarına uygun olup "sahih" olduğunu belirtmiş, Zehebi de bu konuda onu tasdik etmiştir. (bk. Hâkim, a.g.y).

- Bu hadisin manasına gelince, Münavi’nin bildirdiğine göre, bu hadisin ifadesi, kendine nikah düşen erkeklere karşı örtünmeyen, dinimize göre örtmesi gereken yerleri örtmeyen, açılıp saçılan, fuhuş veya bunun mukaddimelerini yapmaya yeltenen kadının durumuyla ilgilidir.

Yoksa, bir kadın iffetini koruduğu takdirde, misafir kaldığı bir evde elbisesini çıkarması, değiştirmesi son derece normaldir ve bunun bir vebali de yoktur. (bk. Müsned, tahkikli baskı, a.y; Munavi, Fezu’l-kadir, 3/136)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun