Nazardan korunmak için, nazar boncuğu caiz midir?

Tarih: 29.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Redd-ül Muhtar'da geçen, nazardan korunmak için korkuluk, hayvan kafası, nazar boncuğu caizliği açıktır, sözlerine ne dersiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Reddü'l-Muhtar’daki bu ifadeler “Haniye” kitabından aktarılmıştır. (bk. Reddü'l-Muhtar-İstanbul, 1984-6/364).

Adı geçen yerde; “Nazardan korunmak için, 'cemacim' denilen ağaçtan yapılan tarla levhası, korkuluk, hayvan kafası gibi dikkat çekici bazı maddelerin tarlaya, bostana asılmasında bir beis olmadığı" ifade edilmiştir. Orada “nazar boncuğu” ifadesi açıkça yoktur. O da bir kıyaslama yoluyla Türkçe’de ifade edilmiş olabilir.

Soruda geçen “Bakan, önce bunu görüp tarladaki mahsulü sonra görür.” ifadesi, Reddü'l-Muhtar’da bildirilen hadiste yoktur. Bu ifade de Haniye kitabından aktarılmıştır.

Bezzar’ın Hz. Ali’den rivayet ettiği ve nazardan korunmak için tarlaya “cemacim”in asılmasını ön gören hadis rivayeti zayıftır.(bk. Heysemî, Mecmau’z-zevaid, 5/109).

Fakat benzer bir rivayeti yine Hz. Ali’den nakleden İbn Cerir, senedin sahih olduğuna işaret etmiştir.(bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 9876).

İbn Manzur da Yahya b. Muhammed’den naklen “insanların her zaman tarlalarına cemacim astıklarını” belirtmiştir.(Lisanu’l-Arab, 12/110).

Günümüzde de tarlalara insanların -cemacimi- ağaçtan yapılan tarla levhası, korkuluk, hayvan kafası gibi dikkat çekici bazı maddeleri astıkları ve âlimler tarafından buna karşı çıkılmadığı görülmektedir.

Buna göre, bahçelere, tarlalara ve binaların üzerine asılan kemik ve kafatasları, onu görenin, göz değmesini hatırlayarak, "subhânallah", mâşâallah, lâ havle.." demesi için asılmışsa, bunun sakıncası yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Göz değmesi, göz değmesine karşı alınacak tedbirler ve göz değmesinin sebepleri?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun