Yasin Suresinde geçen gemiden maksat nedir?

Tarih: 10.08.2015 - 02:29 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Nuh'un gemisi olabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetlerin mealleri şöyledir:

“Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları batırırız, kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtulamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır.” (Yasin, 26/41-44)

Bu ayetlerde, inkarcılıkta direnenlere yüce Allah'ın kendileri üzerindeki nimetleri düşünüp ibret almaları için yakın çevrelerinden bir delil gösterilmekte, taşımacılığı kolaylaştıran ulaşım araçlarının da O'nun insanlara sağladığı bir imkan ve bir lütuf olduğu hatırlatılmaktadır.

Dolu dolu gemilerin batmadan suların üzerinde seyredebilmesi ve insan neslinin bu gemilerde taşınabilmesi Allah Teala'nın koyduğu yasalar sayesinde gerçekleşmektedir. İnsanların üzerlerinde egemenlik kurup binek olarak kullandıkları hayvanlar da Allah tarafından yaratılmıştır.

42. ayetle, o gün bilinen ve bilinmeyen diğer deniz araçlarına işaret edilmiş olması ihtimali lafız ve bağlam açısından daha güçlü görünmektedir.

Böylece 41 ve 42. ayetlerde iki tür nimete dikkat çekilmiş olmaktadır: İnsanın hayatını kolaylaştıracak doğa yasaları ve bunlardan yararlanmayı mümkün kılacak akıl nimeti Allah'ın bir lütfudur; bu dolaylı nimetlerin yanı sıra yine hayatı kolaylaştırmada yararlandığımız birçok imkan doğrudan O'nun tarafından yaratılmıştır.

41. ayetteki zürriyet kelimesinin "gelecek nesiller" anlamını esas alan müfessirler bu ayetteki ifadeyi mecaz (istiare) olarak düşünmüşler, "yüklü gemi" manasına gelen "el-fülkü'l -meşhûn" tamlamasıyla annelerin rahimlerinin, "zürriyet" kelimesiyle de bu rahimlerdeki ceninlerin kastedildiği yorumunu yapmışlardır.

Bu kelimeyi "geçmiş nesiller" manasına alanlar yüklü gemiden maksadın Hz. Nuh'un gemisi olduğu kanaatindedirler. Bu yorumla bağlantılı olarak birçok müfessir 42. âyette genel olarak gemilerin veya küçük gemilerin kastedildiğini düşünür. (bk. Taberî, ilgili ayetlerin tefsiri)

"Fülk" kelimesi gerek tekil gerekse çoğul anlamına göre kullanılabildiğinden mealin "... yüklü gemilerde..." şeklinde verilmesi mümkündür. (Detaylı bilgi için bk. Razi, ilgili ayetlerin tefsiri)

Kur’an bütün asırlara gönderildiği için her ayet birçok manaya işaret etmektedir. Bu açıdan, İslamın temel esaslarına aykırı olmamak ve Arapça nahiv kurallarına uygun bulunmak şartıyla müfessirlerin anladığı bütün manaların Allah’ın muradı olduğu söylenebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun