Gemilerin motorla çalışması nasıl açıklanabilir?

Tarih: 06.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Rüzgârın kesilmesi sonucu gemilerin hareket edemeyeceğini bildiren ayet var. Bu ayete göre, gemilerin motorla çalışmasına ne denebilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin açıklamalı meali şöyle:

“Allah dilerse rüzgârı durdurur ve yelkenli gemiler, içindeki yolcularla birlikte denizin ortasında öylece kalıverirler. Yahut diğer motorlu taşıtları çalışmaz hâle getirir de hayatınızı felce uğratabilir. Hiç kuşkusuz bunda, musibetler karşısında isyan etmeyip sabreden ve nimetler karşısında şımarmayıp şükreden kimseler için nice ibret dersleri vardır.” (Şura, 42/33).

- Evvela bu ayetlerde, yukarıda açıklandığı gibi, o zaman rüzgâra bağlı hareket eden mevcut yelkenli gemilerden söz edilmiş olabilir. Kuran’ın o günkü mevcut muhataplarına onların anlayacağı bir dille hitap etmesi kadar tabii bir şey olamaz.

- Günümüzde gemilerin çoğu motorlu olduğunu göz önünde bulundurarak, ayetin bu güne de bir işareti söz konusu olabilir. Bu durumda motorlu gemilerinin rüzgârla olan ilişkilerini, rüzgârdan maksat gemilerle ilgili hangi yönünün bulunduğu, meteorolojik şartların incelikleri doğrultusunda belirlemek gerekir ki, bu da konuyla ilgili uzmanların işidir.

Bu ve benzeri ayetlerde, Yüce Allah'ın kudretine karşı direnmenin anlamsızlığını kavratmak üzere kolayca gözlemlenebilen bir tabiat olayına değinilmekte, gemilerin denizlerde yüzebilmesini sağlayan yasanın O'nun iradesinden kaynaklandığı hatırlatılmaktadır. Bu ayette rüzgârın, gemilerin seyrine yardımcı olması özelliği ön plana çıkarılırken, 34. âyette ise, “Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder; birçoğunu da bağışlar.” buyurularak -sırf rüzgâr faktörüne bağlanmaksızın- dilediği takdirde Allah Teâlâ'nın gemilerde bulunanları helak edebileceği belirtilmiştir.

Gemilerin hareketini sağlayan rüzgârdan söz edilirken, bir taraftan sabrın diğer taraftan da şükrün övülmesi dikkat çekicidir. Zira sabırlı çalışma, ilmin desteği, başarının anahtarıdır. Şükür ise, icat edilen, keşfedilen her şeyde ilâhî damgayı görüp kuvvet ve kudreti O'na çevirmektir. O halde bilimsel araştırmayı sabırla sürdürmeyen ilim adamı başarılı olamaz. Elde ettiği başarılı sonucu kendi nefsinden bilen ilim adamı ise nankörlükten kurtulamaz.

Ayrıca suyun cisimleri kaldırma özelliğine atıf yapılarak gemilerin de belli fiziksel kanunlara göre imal edilmesi hatırlatılmakta ve insana böyle yeteneklerin verildiğine dikkatler çekilmektedir. İşte bütün bu akla ışık tutan belgelerde çok sabreden, çok şükreden kimseler için deliller ve öğütler vardır.

Özetle diyebiliriz ki, dağ gibi gemileri, suyun üzerinde batırmadan rüzgâr ile yürüten Allah’tır. Aynı şekilde, gemilerin değişik metotlarla yürütülmesine neden olan diğer kanunları yaratan da Allah’tır. Öyleyse Allah Teala, suyun kaldırma konunu kaldırıp gemiyi batıracağı ya da rüzgârı kesip durduracağı gibi, gemiyi hareket ettirmeye neden olan diğer kanunlarını da kaldırıp gemileri durdurur veya batırır. Onun kudretinin dışında hiçbir şey gerçekleşmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun